Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 1 trang 19

Hướng dẫn:

Phân tích nhiều thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến hóa đa thức đó thành một tích của không ít đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

Nhiều khi để làm xuất hiện tại nhân tử thông thường ta đề xuất đổi dấu các hạng tử (sử dụng tính chất (A = -(-A)))


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử thông thường khác • Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính quý giá của biểu... • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
• Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Những Lời Chúc Sinh Nhật Mẹ Ngọt Ngào, Lời Chúc Sinh Nhật Mẹ Hay Nhất

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12