Cho hình thang(ABCD , (AB // CD).) Gọi(O) là giao điểm của hai tuyến phố chéo(AC) và(BD.)

a) minh chứng rằng(OA.OD = OB.OC)

b) Đường thẳng qua(O) vuông góc với(AB) và(CD) theo sản phẩm tựu tại(H) và(K.) chứng minh rằng(dfracOHOK = dfracABCD)
Bạn đang xem: Bài 39 sgk toán 8 tập 2 trang 79

Gợi ý:

a) chứng minh( dfracOAOC = dfracOBOD)bằng phương pháp chỉ ra tam giác OAB đồng dạng với tam giác OCD.

b) bệnh minh( ΔOAH acksim ΔOCK)

*

a)(ABCD) là hình bình hành (giả thiết)( Rightarrow AB // CD)(tính chất)( Rightarrow widehatBAO = widehatOCD ; , widehatABO = widehatODC)(cặp góc so le trong)( Rightarrow ΔOAB acksim ΔOCD)(g.g)( Rightarrow dfracOAOC = dfracOBOD)(cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)( Rightarrow OA.OD = OB.OC)(đpcm)b) Xét(ΔOAH) và(ΔOCK) có:( widehatBAO = widehatOCD) (chứng minh trên)( widehatAHO = widehatCKO= 90^o)( Rightarrow ΔOAH acksim ΔOCK)(g.g)( Rightarrow dfracOHOK = dfracOAOC)(cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)((1))Lại có:(ΔOAB acksim ΔOCD) (chứng minh trên)( Rightarrow dfracOAOC = dfracABCD)(cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow dfracOHOK =dfracABCD) (đpcm)


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện 1 (trang 79 - 80) khác • Giải bài 38 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tính độ dài(x,,... • Giải bài xích 39 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hình thang(ABCD... • Giải bài xích 40 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC,)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập 1 (trang 79 - 80)
• Giải bài bác 38 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 39 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 40 trang 79 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thứ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đoạn Văn Ngắn Kể Lại Một Trận Thi Đấu Thể Thao Mà Em Có Dịp Xem

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12