Tóm tắt kỹ năng và giải bài bác 38 trang 91; bài xích 39,40,41 trang 92; bài xích 42 trang 93 SGK Toán 6 tập 2: Đường tròn

1. Đường tròn trọng tâm O, bán kính R là hình tròn trụ gồm những điểm giải pháp O một khoảng tầm bằng R kí hiệu (O;R).

Bạn đang xem: Bài 39 trang 91 sgk toán 6 tập 2

2. Hình tròn trụ gồm các điểm nằm trên đường-tròn và các điểm nằm ở đường-tròn đó.

3. Hai điểm C,D của một đườngtròn chia đườngtròn thành hai cung. Đoạn trực tiếp nối nhị mút của một cung là dây cung.

Dây cung trải qua tâm là mặt đường kính.

Trong hình bên, đoạn thẳng CD call là dây cung; đoạn AB call là đường kính

Đáp án và lí giải giải bài xích tập trong sách giáo khoa trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2

Bài 38. Trong hình 48, ta có hai đườngtròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau trên C,D. Điểm A nằm ở đườngtròn tâm O.

a) Vẽ mặt đường tròn chổ chính giữa C, bán kính 2cm.

b) bởi vì sao con đường tròn(C;2cm) đi qua O,A?

a) coi hình bên Vẽ con đường tròn (C; 2 cm)

b) vì chưng C (O; 2cm) => OC = 2 cm=> O (C; 2cm)Vì C (A; 2cm) => CA = 2 cm=> A (C; 2cm)Vậy mặt đường tròn (C; 2cm) trải qua O, A


Quảng cáo


Bài 39 trang 92. Trên hình 49, ta có hai tuyến phố tròn (A;2cm) với (B;2cm) cắt nhau trên C,D, AB=4cm. Đường tròn vai trung phong A,B lần lượt giảm đoạn trực tiếp AB trên K,I.

a) Tính CA, CB,DA,DB.

b) I liệu có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính IK.

*

*

a) CA=3cm; DA= 3cm; CB= 2cm; DB= 2cm


Quảng cáo


b) Điểm I nằm trong lòng A và B nên

AI+ IB= AB= 4cm.

Mặt khác, IB= 2cm

Nên AI= 4 – 2 =2cm.

Vậy AI=IB(=2cm) suy ra I là trung điểm của AB.

c) Điểm I nằm trong lòng A cùng K nên

AI+ IK= AK,

Suy ra IK=AK-AI= 3-2 =1 cm.

Bài 40. Với compa, hãy so sánh những đoạn trực tiếp trong hình 50 rồi đánh và một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Kết quả so sánh: LM

Bài 41. Đố: xem hình 51. đối chiếu AB+BC+AC với OM bởi mắt rồi kiểm tra bởi dụng cụ.

Trên tia OM tính từ lúc O ta đặt liên tục ba đoạn thẳng có độ lâu năm lần lượt bởi AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng cùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

Bài 42 trang 93 Toán 6 (hình) tập 2. Vẽ lại các hình sau(đúng kích cỡ như hình đang cho)

Hình 52

Đáp án: a) đầu tiên vẽ đường tròn bán kính 1.2 cm rồi vẽ con đường kình. Trên nhì nửa khía cạnh phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ nhị nửa mặt đường tròn có đường kính lần lượt là đoạn nối trung ương tới một đầu của đường kính vừa vẽ. Sau cuối tô màu sắc như hình vẽ.

b) Trước hết, vẽ hình vuông. Rước giao điểm của nhị đường chéo cánh làm vai trung phong vẽ 5 đườngtròn có nửa đường kính lần lượt bằng bán kính của 5 đườngtròn sẽ cho.

c) trước tiên vẽ đường-tròn ở ở chính giữa có phân phối kình R. Vẽ một đườngtròn phụ trùng với trọng điểm đường-tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Bên trên đường-tròn phụ, vẽ liên tục 6 dây, từng dây gồm độ dài 2R .Sau đó vẽ sáu đườngtròn tất cả tâm là mút của từng dây.

Xem thêm: Ôn Thi Vào Lớp 10 Chuyên De Hình Học 9 Luyện Thi 10, Chuyên Đề Toán Hình Học 9 Ôn Thi Vào Lớp 10

d) Vẽ đườngtròn bán kính R bằng cung cấp kình của đườngtròn ở thiết yếu giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây tương đối dài R. Vẽ sáu nửa đường-tròn ra phía xung quanh của đường-tròn vừa vẽ mỗi nửa đường-tròn có 2 lần bán kính là mỗi dây.