Giải bài bác 4: Ôn tập những phép tính cùng với phân số phần vận động thực hành trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 5 với giải mã dễ hiểu


Câu 1

a) với mọi người trong nhà nêu cách triển khai phép cộng, phép trừ nhì phân số. đem ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Bài 4 ôn tập các phép tính với phân số

b) Đọc kĩ câu chữ sau rồi đố các bạn viết các ví dụ tương tự.

Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số có cùng mẫu mã số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ 1 : (dfrac58 + dfrac78 = dfrac5 + 712 = dfrac128).

Ví dụ 2 : (dfrac1113 - dfrac913 = dfrac11 - 913 = dfrac213).

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số đó, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đang quy đồng mẫu mã số.

Ví dụ 1 : (dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320).

Ví dụ 2 : (dfrac45 - dfrac14 = dfrac1620 - dfrac520 = dfrac1120).

Phương pháp giải:

Xem lại cách tiến hành phép cộng, phép trừ nhị phân số gồm cùng mẫu mã số hoặc khác mẫu số vẫn học sống lớp dưới.

Lời giải đưa ra tiết:

a) - ý muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số gồm cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

- mong mỏi cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng mẫu mã số.

b) hoàn toàn có thể lấy ví dụ như sau :

+) (dfrac29 + dfrac59 = dfrac2 + 59 = dfrac79)

+) (dfrac1625 - dfrac325 = dfrac16 - 325 = dfrac1325)

+) (dfrac25 + dfrac16 = dfrac1230 + dfrac530 = dfrac1730)

+) (dfrac78 - dfrac23 = dfrac2124 - dfrac1624 = dfrac524)


Câu 2

a) bên nhau nêu cách thực hiện phép nhân, phép phân chia hai phân số. Mang ví dụ minh họa.

b) Đọc kĩ nội dung sau rồi đố các bạn viết những ví dụ tương tự.

Muốn nhân hai phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu mã số.

Ví dụ : (dfrac95 imes dfrac67 = dfrac9 imes 65 imes 7 = dfrac5435).

Muốn phân chia một phân số cho 1 phân số không giống (0) ta lấy phân số trước tiên nhân cùng với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

Ví dụ : (dfrac23:dfrac54 = dfrac23 imes dfrac45 = dfrac815).

Phương pháp giải:

Xem lại cách tiến hành phép nhân, phép chia hai phân số đang học sinh hoạt lớp dưới.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) - ước ao nhân nhì phân số ta rước tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu mã số.

- mong chia một phân số cho một phân số khác (0) ta đem phân số đầu tiên nhân cùng với phân số trang bị hai hòn đảo ngược.

b) Ta có thể lấy ví dụ như sau :

+) (dfrac74 imes dfrac59 = dfrac7 imes 54 imes 9 = dfrac3536)

+) (dfrac38:dfrac25 = dfrac38 imes dfrac52 = dfrac1516)


Câu 3

Tính:

a) (dfrac35 + dfrac27) (dfrac79 - dfrac16)

(dfrac78 + 3) (2 - dfrac54)

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách triển khai phép cộng, trừ, nhân, phân tách hai phân số sẽ học sinh sống lớp dưới.

Lưu ý : Muốn thực hiện phép cộng, trừ, nhân, phân tách một phân số với một vài tự nhiên ta viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính như thông thường.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac35 + dfrac27 = dfrac2135 + dfrac1035 = dfrac3135)

(dfrac79 - dfrac16 = dfrac1418 - dfrac318 = dfrac1118)

(dfrac78 + 3 = dfrac78 + dfrac31 = dfrac78 + dfrac248 = dfrac318)

(2 - dfrac54 = dfrac21 - dfrac54 = dfrac84 - dfrac54 = dfrac34)

b) (dfrac92 imes dfrac45 = dfrac9 imes 42 imes 5 = dfrac3610 = dfrac185)

(dfrac87:dfrac23 = dfrac87 imes dfrac32 = dfrac2414 = dfrac127)

(4 imes dfrac59 = dfrac41 imes dfrac59 = dfrac209)

(có thể viết gọn gàng như sau : (4 imes dfrac59 = dfrac4 imes 59 = dfrac209))

(dfrac38:2 = dfrac38:dfrac21 = dfrac38 imes dfrac12 = dfrac316)

(có thể viết gọn gàng như sau : (dfrac38:2 = dfrac38 imes 2 = dfrac316))


Câu 4

Tính (theo mẫu):

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách nhân hoặc phân chia hai phân số như thông thường, sau đó tách bóc tử số và mẫu mã số thành tích của các thừa số rồi phân tách cả tử số và chủng loại số cho các thừa số chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu 5

a) Chú Phong mang phân phối một chùm láng bay. Buổi sớm chú Phong cung cấp được (dfrac12) số nhẵn bay, buổi chiều chú buôn bán được (dfrac13) số bóng bay. Tra cứu phân số chỉ số láng bay sót lại của chú Phong.

*

b) một tấm áp phích hình chữ nhật bao gồm diện tích (dfrac184m^2), chiều dài (dfrac154m). Tính chu vi tấm áp phích hình chữ nhật.

*

Phương pháp giải:

a) Coi tổng cộng bóng chú Phong đưa theo bán là (1) đối kháng vị.

- tra cứu phân số chỉ tổng thể bóng chú đã chào bán trong buổi sáng và buổi chiều.

- Phân số chỉ số bóng còn lại = (1, - ,)phân số chỉ tổng cộng bóng chú đã chào bán trong buổi sáng sớm và buổi chiều.

b) Áp dụng những công thức :

- Chiều rộng = diện tích : chiều dài.

- Chu vi = (Chiều dài + chiều rộng) ( imes m 2).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Coi tổng cộng bóng chú Phong mang theo bán là (1) đối chọi vị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Toán 9, Sách Bài Tập Toán Lớp 9

Buổi sáng sủa và buổi chiều chú Phong đã bán tốt số bóng cất cánh là :

(dfrac12 + dfrac13 = dfrac56) (số nhẵn bay)

Chú Phong còn lại số bóng cất cánh là :

(1 - dfrac56 = dfrac16) (số láng bay)

Đáp số : (dfrac16) số láng bay.

b) Chiều rộng tấm áp phích sẽ là :

(dfrac184:dfrac154 = dfrac65,,(m))

Chu vi tấm áp phích đó là :

(left( dfrac154 + dfrac65, ight), = dfrac9910,,(m))