Cho ba điểm\(A, \, B,\, C\) không thẳng hàng. Vẽ đường thằng\(a\) cắt các đoạn thằng\(AB,\, AC\) và không đi qua \(A, \, B, \, C\).

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ \(a\).

b) Đoạn thẳng\(BC\) có cắt đường thẳng\(a\) không?
Bạn đang xem: Bài 4 sgk toán 6 tập 2 trang 73

*

a) Hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ\(a\) là:

- Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa\(A\)

- Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa\(B\) và\(C\)

b) Đoạn thẳng\(BC\) không cắt đường thẳng \(a\).

Sai lầm:

Học sinh thường mắc sai lầm là đoạn thẳng\(BC\)có cắt đường thẳng\(a\)do sự nhầm lẫn giữa đường thẳng\(BC\)và đoạn thẳng\(BC\)


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 1: Nửa mặt phẳng khác • Giải bài 1 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy nêu một số... • Giải bài 2 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Hãy gấp một tờ giấy.... • Giải bài 3 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Điền vào chỗ trống... • Giải bài 4 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cho ba điểm\(A, \,... • Giải bài 5 trang 73 - SGK Toán lớp 6 Tập 2 Gọi\(M\) là điểm...


Xem thêm: Điểm Cpa Là Gì - 3 Thang Điểm Gpa Phổ Biến Và Cách Quy Đổi

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học