A. Friends trang 10 sgk giờ Anh 7B. Names và addresses trang 15 sgk giờ Anh 7D. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 1. Back to lớn school trang 10 sgk giờ đồng hồ Anh 7 bao hàm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập gồm trong sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 7 cùng với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng kết cấu ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. Sẽ giúp các em học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 10 sgk tiếng anh 7 tập 1

Unit 1. Back to school – trở lại trường

A. Friends trang 10 sgk tiếng Anh 7

(Những bạn bạn)

1. Listen. Then practice with a partner trang 10 sgk giờ Anh 7

*

a) Ha: Hello, Nga.

Nga: Hi, Ba. Nice to see you again.

Ba: Nice lớn see you, too.

Nga: This is our new classmate. Her name’s Hoa.

Ha: Nice to lớn meet you, Hoa.

Hoa: Nice to lớn meet you, too.

b) Hoa: Good morning. My name’s Hoa.

Nam: Nice lớn meet you, Hoa. My name’s Nam. Are you a new student?

Hoa: Yes. I’m in class 7A.

Nam: Oh, so am I.

Dịch bài:

a) Ba : xin chào Nga.

Nga : chào Ba. Chạm chán lại chúng ta thật vui quá.

Ba : Mình cũng tương đối vui khi chạm mặt lại bạn.

Nga : Đây là chúng ta mới cùng lớp với chúng ta. Tên chúng ta ấy là Hoa.

Ba : Vui được gặp bạn, Hoa.

Hoa : Vui được chạm mặt bạn.

b) Hoa : Xin chào. Tên bản thân là Hoa.

Nam : Vui được gặp gỡ bạn, Hoa. Tên mình là Nam.

Bạn là học viên mới à?

Hoa : Vâng. Mình nghỉ ngơi lớp 7A.

Nam : Ô, tôi cũng vậy.

Now answer. (Hãy trà lời)

a) What is the new girl’s name?

b) What class is she in?

c) Who is also in class 7A?

Answer: (Trả lời)

a) The new girl’s name is Hoa.

b) She is in class 7A.

c) phái mạnh is also in class 7A.

Tạm dịch:

a) Tên của nữ giới mới là gì? ⇒ thương hiệu của nữ giới mới là Hoa.

b) chúng ta ấy học lớp nào? ⇒ Cô ấy học lớp 7A.

c) người nào cũng ở lớp 7A? ⇒ phái mạnh cũng học lớp 7 A.

2. Read. Then answer the questions trang 11 sgk tiếng Anh 7

*

Hoa is a new student in class 7A. She is from Hue và her parents still live there. She lives with her uncle and aunt in Ha Noi.

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Hoa is unhappy. She misses her parents and her friends.

Dịch bài:

Hoa là một học viên mới của lớp 7A. Chúng ta ấy quê sinh sống Huế và bố mẹ bạn ấy vẫn còn ở đó. Bạn ấy sống với cô cùng chú của khách hàng ấy nghỉ ngơi Hà Nội.

Hoa có tương đối nhiều bạn ngơi nghỉ Huế. Nhưng bạn ấy không có bạn làm sao ở Hà Nội. Có rất nhiều điều khác biệt lắm. Ngôi trường mới của người tiêu dùng lớn rộng trường cũ. Ngôi trường mới của người sử dụng ấy có không ít học sinh.

Hoa thấy buồn. Chúng ta ấy nhớ bố mẹ và bạn bè.

Answer the questions. (Trả lời rất nhiều câu hỏi)

a) Where is Hoa from?

b) Who is she staying with?

c) Does she have a lot of friends in Ha Noi?

d) How is her new school different from her old school?

e) Why is Hoa unhappy?

Answer: (Trả lời)

a) Hoa is from Hue.

b) She’s staying with her uncle and aunt.

c) No, she doesn’t.

d) Her new school is bigger than her old one, & it has more students.

e) Hoa’s unhappy because she misses her parents and friends.

Tạm dịch:

a) Hoa tới từ đâu? ⇒ Hoa tới từ Huế.

b) chúng ta ấy vẫn ở với ai? ⇒ Cô ấy đang ở cùng với cô chú của cô ý ấy.

c) Cô ấy có nhiều bạn ở thủ đô không? ⇒ Không, cô ấy không có khá nhiều bạn.

d) trường mới của công ty ấy khác với trường cũ như vậy nào? ⇒ trường mới to hơn trường cũ và có nhiều học sinh hơn.

e) tại sao Hoa ko vui? ⇒ Hoa không vui bởi vì cô ấy nhớ phụ huynh và các bạn bè.

3. Listen. Then practice with a partner trang 12 sgk tiếng Anh 7

*

Nga: Good morning, Mr. Tan.

Mr. Tan: Good morning, Nga. How are you?

Nga: I’m very well, thank you. Và you?

Mr. Tan: I’m fine, thanks. Goodbye. See you later.

Nga: Goodbye.

Dịch bài:

Nga: xin chào thầy Tân.

Mr. Tan: chào Nga. Em khỏe khoắn chứ?

Nga: Dạ em khỏe lắm, cám ơn thầy. Thầy bao gồm khỏe không ạ?

Mr. Tan: Thầy khỏe, cám ơn em. Chào em nhé. Gặp gỡ lại sau nhé.

Nga: Dạ kính chào thầy.

4. Listen. Complete these dialogues trang 12 sgk tiếng Anh 7

How are you today? Just fine. So am I.How are you? Not bad. Me, too.How is everything? Pretty good.How about you? OK.

a) Mr.Tan : Hello. Lien. ________?

Miss Lien : ________, thank you. ________, Tan?

Mr.Tan : ________, but I’m very bus.

Miss Lien : ________.

b) nam : Good afternoon, Nga. ________?

Nga : ________, thanks. ________, Nam?

Nam : ________, thanks.

Nga : I’m going to lớn the lunch room.

Nam :Yes, ________.

Answer: (Trả lời)

a) Mr.Tan : Hello. Lien. How are you?

Miss Lien : Pretty good, thank you. How about you, Tan?

Mr.Tan : Not bad, but I’m very busy.

Miss Lien : Me too.

b) Nam : Good afternoon, Nga. How is everything?

Nga : OK, thanks. How are you today, Nam?

Nam : Just fine, thanks.

Nga : I’m going lớn the lunch room.

Nam :Yes, so am I.

Tạm dịch:

How are you today?: bây giờ bạn khỏe không?

Just fine: Cũng khỏe.

So am I: Tôi cũng vậy.

How are you?: bạn khỏe không?

Not bad: ko tệ.

Me, too: mình cũng vậy.

How is everything?: dạo bước này bạn sao rồi?

Pretty good: khá tốt.

How about you?: Còn chúng ta thì sao?

OK: Đồng ý.

a) Thầy Tân: Xin chào, cô Liên. Cô khỏe không?

Cô Liên: Dạ hơi tốt, cảm ơn thầy. Thầy thì sao ạ?

Thầy Tân: không tệ, mà lại tôi khôn xiết bận.

Cô Liên: Em cũng vậy ạ.

b) Nam: kính chào buổi chiều, Nga. đi dạo này chúng ta sao rồi?

Nga: Ok, cảm ơn. Bây giờ bạn thế nào, Nam?

Nam: Cũng tốt, cảm ơn.

Nga: Tôi đã đi ăn trưa.

Nam: Vâng, tôi cũng vậy.

5. Listen. Write the letter of the dialogues in the order you hear trang 13 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Nghe. Viết mẫu tự của các bài hội thoại theo lắp thêm tự em nghe)

*

Answer: (Trả lời)

1. C; 2. B; 3. D; 4. A

Audio script: (Bài nghe)

1. Ba: Good evening, Mr Tan.

Mr. Tan: Good evening, Ba. How are you ?

Ba: Fine, thanks.

Mr. Tan: Are you going home now ?

Ba: Yes. My dinner will be ready.

2. Nga : Good morning, Miss Lien.

Miss Lien : Good morning. Nice lớn see you again, Nga.

Nga: Nice to lớn see you, too.

Miss Lien: Class will begin soon. You must hurry.

Nga: OK.

3. Miss Lien: Good morning, Tan.

Tan: Good morning, Lien.

Miss Lien: vì chưng you have the time, please?

Tan: Yes. It’s 6:30.

Miss Lien: Thank you.

4. Nga: Good afternoon, Ba.

Ba: Good afternoon. How are you, Nga ?

Nga: I am fine, thanks. How about you ?

Ba: Not bad.

Tạm dịch:

1. Ba: chào buổi tối, thầy Tân.

Thầy Tân: kính chào buổi tối, Ba. Em khỏe không ?

Ba: Dạ em khỏe, cảm ơn thầy ạ.

Thầy Tân: Em bao gồm về đơn vị không?

Ba: Dạ có. Buổi tối của em được chuẩn bị rồi ạ.

2. Nga: chào buổi sáng, cô Liên.

Cô Liên: kính chào buổi sáng. Khôn cùng vui được chạm chán lại em, Nga.

Nga: Em cũng rất vui được chạm mặt cô ạ.

Cô Liên: Lớp học sẽ bắt đầu sớm. Em phải nhanh lên.

Nga: Dạ vâng ạ.

3. Cô Liên: xin chào buổi sáng, thầy Tân.

Thầy Tân: chào buổi sáng, cô Liên.

Cô Liên: Thầy có đồng hồ thời trang không ạ?

Thầy Tân: Vâng. Hiện giờ là 6:30.

Cô Liên: Cảm ơn thầy ạ.

4. Nga: kính chào buổi chiều, Ba.

Ba: chào buổi chiều. Chúng ta khỏe không, Nga?

Nga: mình khỏe, cảm ơn. CÒn các bạn thì sao ?

Ba: không tệ lắm.

6. Play with word trang 14 sgk giờ đồng hồ Anh 7

*

Tạm dịch:

Hoa là học sinh mới.Hôm nay cô ấy mới đến.Hoa là học viên mới.Bạn ấy học tập lớp 7A.Hoa bao gồm một người bạn.Tên của bạn ấy là Ba.Hoa bao gồm một người bạn.Tên của chúng ta ấy là Nga

Hoa gồm một vài tín đồ bạn.Họ là những người dân bạn mới.

Remember

*

B. Names & addresses trang 15 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Tên với địa chỉ)

1. Listen. Then practice with a partner trang 15 sgk giờ Anh 7

*

Miss Lien: What’s your family name, Hoa?

Hoa: It’s Pham. My middle name’s Thi.

Miss Lien: How old are you?

Hoa: I’m 13.

Miss Lien: Where do you live?

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street.

Miss Lien: Thank you, Hoa.

Dịch bài:

Cô Liên: Em chúng ta gì, Hoa?

Hoa : Dạ họ Phạm. Thương hiệu lót của em là Thị.

Cô Liên: Em mấy tuổi?

Hoa : Em 13 tuổi.

Cô Liên: Em sống sinh sống đâu?

Hoa : Dạ làm việc số 12 mặt đường Trần Hưng Đạo.

Cô Liên: Cám ơn em. Hoa.

Now answer. (Bây giờ trả lời)

a) Who is Hoa talking to?

b) What is Hoa’s family name?

c) What is her middle name?

d) Where does she live?

Answer: (Trả lời)

a) Hoa is talking to lớn Miss Lien.

b) Her family name is Pham.

c) Her middle name is Thi.

d) She lives at 12 Tran Hung Dao street.

Tạm dịch:

a) Hoa đang thì thầm với ai? ⇒ Hoa đang thủ thỉ với cô Liên.

b) bọn họ của Hoa là gì? ⇒ Cô ấy họ Phạm.

c) thương hiệu đệm của chúng ta ấy là gì? ⇒ thương hiệu đệm của cô ấy ấy là Thị.

d) bạn ấy sống làm việc đâu? ⇒ bạn ấy sống làm việc 12 đường Trần Hưng Đạo.

2. Write. Complete the dialogue trang 16 sgk giờ Anh 7

(Viết. Hoàn tất bài đối thoại)

*

Nga : ______ is that?

Lan : That’s Nam.

Nga : No. ______ is the girl talking khổng lồ Miss Lien?

Lan : Her name’s Hoa. She’s a new student.

Nga : ______ class is she in?

Lan : She is in our class — class 7A.

Nga : ______ does she live?

Lan : She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga : ______ bởi her parents live?

Lan : They live in Hue.

Nga : She’s tall. ______ old is she?

Lan : She’s 13.

Answer: (Trả lời)

Nga : Who is that?

Lan : That’s Nam.

Nga : No. Who is the girl talking to Miss Lien?

Lan : Her name’s Hoa. She’s a new student.

Nga : Which class is she in?

Lan : She is in our class — class 7A.

Nga : Where does she live?

Lan : She lives on Tran Hung Dao Street with her aunt and uncle.

Nga : Where vày her parents live?

Lan : They live in Hue.

Nga : She’s tall. How old is she?

Lan : She’s 13.

Tạm dịch:

Nga: tê là ai?

Lan: Đó là Nam.

Nga: Không. Nữ giới đang rỉ tai với cô Liên là ai?

Lan: Tên của doanh nghiệp ấy là Hoa. Chúng ta ấy là học sinh mới đến.

Nga: Cô ấy học lớp nào?

Lan: bạn ấy học lớp của chúng mình – lớp 7A.

Nga: bạn ấy sống ở đâu?

Lan: bạn ấy sống ở mặt đường Trần Hưng Đạo cùng với cô và chú của khách hàng ấy.

Nga: cha mẹ bạn ấy sống làm việc đâu?

Lan: Ho sống sinh sống Huế.

Nga: các bạn ấy cao nhỉ. Các bạn ấy bao nhiêu tuổi?

Lan: bạn ấy 13 tuổi.

3. Ask your partner questions & complete this size trang 16 sgk tiếng Anh 7

(Hỏi bạn của công ty các thắc mắc rồi ngừng mẫu này.)

Name:____________Age:____________Grade:____________School:____________Home address:____________

Answer: (Trả lời)

– What’s your name? ⇒ My name’s Mai.

– What’s your family name?⇒ My family name’s Tran.

– What’s your middle name? ⇒ My middle name’s Ngoc.

– How old are you? ⇒ I’m 13 years old.

– Which grade are you in? ⇒ I’m in grade 7.

– What school vì chưng you go to? ⇒ I go lớn Quang Trung School.

– What’s your home address? ⇒ My home address is 1102 Giai Phong Street.

Name: Tran Ngoc MaiAge: 13Grade: 7School: quang TrungHome address: 1102 Giai Phong Street.

Tạm dịch:

– Tên các bạn là gì? ⇒ bản thân tên là Mai.

– Họ của bạn la gi? ⇒ Họ của chính mình là Trần.

– tên đệm của khách hàng là gì? ⇒ thương hiệu đệm của chính bản thân mình Ngọc.

– bạn bao nhiêu tuổi? ⇒ bản thân 13 tuổi.

– bạn làm việc lớp mấy? ⇒ Tôi vẫn học lớp 7.

– bạn làm việc trường nào? ⇒ Tôi học tập trường quang Trung.

– Địa chỉ nhà của bạn là gì? ⇒ Địa chỉ công ty mình là 1102 Giải Phóng.

Tên: è Ngọc MaiTuổi: 13Lớp: 7Trường: quang TrungĐịa chỉ nhà: 1102 mặt đường Giải Phóng.

4. Listen. Then practice with a partner trang 16 sgk giờ Anh 7

*

Nam: Where vày you live, Hoa?

Hoa: I live at 12 Tran Hung Dao Street.

Nam: How far is it from your house to school?

Hoa: It’s not far – about one kilometer.

Nam: How vì chưng you go lớn school?

Hoa: I go lớn school by bike

Dịch bài:

Nam : bạn sổng nơi đâu vậy Hoa?

Hoa : bản thân sống ở số 12 con đường Trần Hưng Đạo.

Nam : Từ nhà của bạn đến ngôi trường bao xa?

Hoa : không xa đâu. Chỉ khoảng 1 cây số.

Nam : Bạn đi học bằng gì?

Hoa : Mình đi học bằng xe pháo đạp.

5. Ask and answer with the partner trang 17 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Hỏi cùng đáp đi với các bạn cùng học)

– How far is it from your house to lớn school?

– It’s … .

*

Answer: (Trả lời)

a) How far is it from your house to the market?

– It’s about one kilometer and a half.

b) How far is it from your house to the movie theatre?

– It’s about 3 kilometers.

c) How far is it from your house to lớn the post office?

– It’s about 2 kilometers and a half.

d) How far is it from your house to the bus stop?

– It’s about one kilometer.

Tạm dịch:

a) từ bỏ nhà của người tiêu dùng đến chợ bao xa? ⇒ khoảng chừng một cây số rưỡi.

b) từ bỏ nhà của bạn đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim bao xa? ⇒ khoảng chừng 3 cây số.

c) từ bỏ nhà của người tiêu dùng đến bưu điện bao xa? ⇒ khoảng chừng 2 cây số rưỡi.

d) trường đoản cú nhà của khách hàng đến trạm xe buýt bao xa? ⇒ khoảng chừng một cây số.

6. Listen & write trang 18 sgk tiếng Anh 7

How far is it? Write the four distances.

(Nó bao xa? Viết bốn khoảng cách)

*

Answer: (Trả lời)

a) School – Lan’s house: three hundred meters.

b) Lan’s house – post office: only seven hundred meters.

c) Lan’s house – movie theatre: three kilometers.

d) Post office – movie theatre: two kilometers.

Audio script: (Bài nghe)

A) Lan: My English book is still at home.

Hoa: How far is it from school lớn your house, Lan?

Lan: It’s about 300 meters. I can go home at recess.

B) Hoa: I need some stamps. Where is the post office,Lan?

Lan: It’s not far from my house. Come with me.

Hoa: How far is it from your home?

Lan: Only 700 meters.

C) Lan: Let’s go khổng lồ the movies.

Hoa: OK. Where is the movie theater ?

Lan: It’s in the center of Hanoi.

Hoa: How far is it from school ?

Lan: It’s three kilometers. We can take the bus number two.

D) Hoa: Oh! My letter is in my pocket.

Lan: We can post it after the movie.

Hoa: How far is it from the movie theater khổng lồ the post office?

Lan: About two kilometers.

Tạm dịch:

a) Trường học – nhà đất của Lan: 300 mét.

b) nhà của Lan – bưu điện: chỉ 700 mét.

c) nhà đất của Lan – rạp chiếu phim giải trí phim: 3 cây số.

d) Bưu điện – địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim: 2 cây số.

A) Lan: Cuốn sách giờ đồng hồ Anh của bản thân vẫn còn sinh hoạt nhà.

Hoa: từ trường sóng ngắn đến nhà bạn bao xa, Lan?

Lan: Đó là khoảng tầm 300 mét. Mình hoàn toàn có thể về nhà thời gian nghỉ giải lao.

B) Hoa: mình cần một trong những tem. Bưu năng lượng điện ở đâu, Lan?

Lan: ko xa nhà mình. Đi với mình nhé.

Hoa: nhà của bạn ở bao xa?

Lan: Chỉ 700 mét.

C) Lan: họ hãy đi xem phim nhé.

Hoa: OK. Rạp chiếu phim làm việc đâu?

Lan: Nó nằm ở vị trí chính giữa của Hà Nội.

Hoa: Nó cách trường bao xa?

Lan: khoảng tầm ba cây số. Chúng ta có thể đón xe cộ buýt số hai.

D) Hoa: Ôi! Lá thư của bản thân vẫn nằm trong túi.

Lan: chúng ta có thể gửi nó sau khoản thời gian hết cỗ phim.

Hoa: Từ rạp chiếu phim giải trí phim cho bưu năng lượng điện bao xa?

Lan: khoảng tầm hai cây số.

*7. A survey trang 18 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Bảng khảo sát)

Ask your classmate where he she lives, how far it is from his/ her house to lớn school, và how he/ she goes to lớn school. Then fill in the survey form.

(Hỏi một chúng ta cùng lớp xem bạn ấy sống ngơi nghỉ đâu, từ nhà bạn ấy cho trường bao xa và các bạn ấy đến lớp bằng gì. Tiếp đến điền vào bảng khảo sát này)

Name:__________Address: __________Means of transport: __________Distance: __________

Answer: (Trả lời)

You: What’s your name?

Your classmate: My name’s Nguyen Ngoc Ngan.

You: Where do you live?

Your classmate: I live at 214 Nguyen Trai street. Ward 2, District 10.

You: How far is it from your house to school?

Your classmate: It’s about three kilometers.

You: How do you go lớn school?

Your classmate: I go to lớn school by bicycle.

Name: Nguyen Ngoc Ngan.Address: 214 Nguyen Trai street, Ward 2, District 5.Means of transport: by bicycle.Distance: Three kilometers.

Tạm dịch:

Bạn: Tên bạn là gì?

Bạn cùng lớp: mình tôi là Nguyễn Ngọc Ngân.

Bạn: các bạn sống nghỉ ngơi đâu?

Bạn thuộc lớp: Tôi sống ở 214 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 10.

Bạn: Từ nhà bạn đến trường bao xa?

Bạn cùng lớp: khoảng tầm ba cây số.

Bạn: Bạn đi học bằng phương tiện đi lại gì?

Bạn thuộc lớp: Mình đến lớp bằng xe đạp.

Remember.

*

C. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

– bus stop /bʌs stɒp/ (n) trạm xe buýt

– different /ˈdɪfərənt/ (adj) khác

– distance /ˈdɪstəns/ (n) khoảng tầm cách

– far /fɑr/ (adj/adv)xa

– means /minz/ (n) phương tiện

– transport /ˈtrænspɔrt/ (n) sự chuyển chở, vận tải

– miss /mɪs/ (v) nhớ, nhỡ

– nice /naɪs/ (adj) vui

– fine /faɪn/ (adj) tốt, khỏe

– pretty /ˈprɪti/ (adv) khá

– unhappy /ʌnˈhæpɪ/ (adj) ko hài lòng, không vui

– still /stɪl/ (adv) vẫn

– lunch room /ˈlʌntʃ rum/ (n) phòng ăn trưa

– parent /ˈpɛərənt/ (n) cha, mẹ

– market /ˈmɑː.kɪt/ (n) chợ

– movie /ˈmuː.vi/ (n) cỗ phim

– survey /ˈsɜrveɪ/ (n) cuộc điều tra

D. Grammar (Ngữ pháp)

1. Động trường đoản cú nguyên thể sau tính từ

Tính từ thường được theo sau bởi động trường đoản cú nguyên thể bao gồm TO.

I’m very happy to meet you. Tôi khôn xiết vui khi chạm mặt bạn.They’re glad to work with each other. Họ vui khi thao tác làm việc với nhau.

2. Cách áp dụng TOO cùng SO

♦ TOO với SO được cung ứng câu khẳng định nhằm chỉ sự gật đầu đồng ý hay sự tương tự … cũng vậy.

• TOO được thêm vào thời điểm cuối câu.

He’s new, và I’m too. Anh ấy là học viên mới, cùng tôi cũng vậy.This boy can speak English. We can, too. Cậu đàn ông này có thể nói rằng được giờ đồng hồ Anh. Cửa hàng chúng tôi cũng vậy.

• SO được viết nghỉ ngơi đầu câu và chúng ta cần đảo ngữ: V + S.

He’s new. So am I.This boy can speak English. So we can.

Chia hễ từ khi tất cả TOO với SO:

a) lời nói trước tất cả trợ hễ từ

Cấu trúc:

S + Va + Vm. S + Va + TOOSO + Va + S

Va: trợ rượu cồn từVm: đụng từ chính

My brother has got a new pen. I have, too.So have I. Anh trai mình gồm chiếc bút mực mới. Tôi cũng vậy.I can swim, and my friend can, too.So can my friend. Tôi bơi lội được, và chúng ta tôi cũng vậy.

b) lời nói trước không tồn tại trợ cồn từ

Cấu trúc:

S + V + O. S + Va, TOO.SO + Va + S.

Va: trợ cồn từ

He likes orange, juice. I do, too.So vị I. Anh ấy thích nước cam vắt. Tôi cũng vậy.

3. Cách áp dụng EITHER cùng NEITHER

Trái ngược với TOO, SO, chúng ta có cặp từ EITHER, NEITHER được sử dụng trong câu phủ định để biểu đạt nghĩa tương tự … cũng không.

• EITHER được thêm vào thời gian cuối câu.

A: I don’t lượt thích fish. Tôi không thích cá.B: I don’t, either. Tôi cũng không.

• NEITHER được sản xuất đầu câu và chúng ta cần phải hòn đảo ngữ V + S.

A: I don’t lượt thích fish. Tôi không đam mê cá.B: Neither vị I. Tôi cũng không.

Chia cồn từ khi tất cả EITHER và NEITHER:

Với EITHER, NEITHER, họ có kết cấu sau:

Cấu trúc:

S + Va + Vm. S + Va + EITHERNEITHER + Va + S

Va: trợ đụng từVm: cồn từ chính

4. Từ bỏ định lượng bất định

Trong giờ đồng hồ Anh có nhiều từ (cụm từ) chỉ số lượng không xác minh mang nghĩa là một ít, nhiều, ít, … . Vào phần này, bọn họ cùng khám phá các từ (cụm từ) many, much, a lot of, lots of, plenty of sở hữu nghĩa là nhiều.

♦ Many – Much:

Hai từ bỏ many và much đa phần được áp dụng trong câu che định với câu nghi ngờ và không nhiều được sử dụng trong câu khẳng định. Trong câu khẳng định, chúng ta thường sử dụng các cụm tự a lot/lots + of để thay thế cho nhị từ này.

• many: đứng trước danh tự đếm được số nhiều.

He hasn’t many new books. Anh ấy không có khá nhiều sách mới.Are there many exercises in this book? Có nhiều bài tập nghỉ ngơi sách này không?

• much: dùng cho danh từ ko đếm được

Is there much ink in the pot? Trong bình có khá nhiều mực không?His father doesn’t earn much money. Bố anh ấy ko kiếm được rất nhiều tiền.

A lot of – Lots of – Plenty of:

Các nhiều từ định lượng biến động này được thực hiện trong câu khẳng định thay thế cho many và much.

Chúng được sử dụng cho tất cả danh trường đoản cú đếm được và danh từ không đếm được.

There are a lot of flowers in the garden. Trong vườn có nhiều hoa.His grandfather drinks a lot of tea. Ông của anh ấy ấy uống những trà.

5. Từ nhằm hỏi (Question words)

Tiếng Anh gồm 9 từ để hỏi:

– Who: ai – Whom: ai (chỉ về người)– Whose: của ai – What: cái gì (chỉ đồ vật, vụ việc hay con vật)– When: khi như thế nào (chỉ thời gian)– Where: ở đâu (chỉ nơi chốn)– Which: cái gì (chỉ sự chắt lọc chỉ thứ vật vụ việc hay bé vật)– Why: tại sao (chỉ lí bởi vì hay nguyên nhân)– How: thế nào, giải pháp nào (chỉ trạng thái phương tiện đi lại hay phương pháp)

Các trường đoản cú what, which và whose có thể có một danh từ theo sau:

What:

What time is it? Mấy giờ rồi vậy?What colour is your bike? Chiếc xe của khách hàng có color gì?

Which:

Which colour vày you like? Bạn ham mê màu gì?Which book is yours? Cuốn sách làm sao của bạn?

Whose:

Whose pen is this? Đây là chiếc cây bút mực của ai?

Cách sử dụng:Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. Từ để hỏi có thể thống trị từ/chủ ngữ tốt túc từ/tân ngữ và vấp ngã ngữ.

a) Từ nhằm hỏi thống trị từ: who, whose, what, which

Từ nhằm hỏi + (trợ cồn từ) + rượu cồn từ chính + …?

Who can answer the question? Ai hoàn toàn có thể trả lời được câu hỏi?What is in the box? Cái gì ngơi nghỉ trong hộp?Whose book is on the table? Cuốn sách của ai trên bàn này?

b) Từ nhằm hỏi làm cho tân ngữ: whom, whose, what, which

Từ nhằm hỏi + trợ hễ từ + S + hễ từ chủ yếu + …?

What can we vì chưng now? Bây giờ bạn cũng có thể làm gì?Whom is he talking with? Anh ấy đang thủ thỉ với ai?

Chú ý: Whom rất có thể được thay bằng who lúc ở đầu câu.

Xem thêm: Tp Sl Tp Là Gì ? Tp Và Sl Forex Là Gì

Who is he talking with?

c) Từ để hỏi làm bổ ngữ: When, Where, Why, How

Với trường vừa lòng này, theo sau từ nhằm hỏi luôn là trợ đụng từ (be, have, can, will, shall, …) hay hễ từ do/does.

Từ hỏi + trợ hễ từ + S + động từ thiết yếu + …?

Where shall we meet? bọn họ gặp nhau sống đâu?When does she have breakfast? lúc nào cô ấy ăn được điểm tân?

Riêng How có thể được theo sau vì một tính từ hoặc một trạng từ:

How tall are you? Ban cao bao nhiêu?How fast does his can run? Xe của ông ấy chạy nhanh cố nào?

Bài tiếp theo:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài xích tập trong Unit 1. Back to lớn school trang 10 sgk giờ Anh 7 đầy đủ, gọn ghẽ và chính xác nhất. Chúc chúng ta làm bài Tiếng Anh tốt!