Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy), hãy xác định vị trí của từng điểm (A(-1;-1), B(-1;-2), C(sqrt2;sqrt2)) đối với đường tròn trung tâm (O) nửa đường kính (2). 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) khoảng cách d từ cội tọa độ (O(0; 0)) đến điểm (A(x;y)) được tính theo công thức (d=sqrtx^2+y^2). (1)

+) cho đường tròn trung ương (O) nửa đường kính (R), lúc đó: 

a) nếu như (OM=R) thì (M) nằm trê tuyến phố tròn.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 100 sgk toán 9 tập 1

b) trường hợp (OM > R) thì (M) nằm ngoài đường tròn.

c) ví như (OM 2Rightarrow B) nằm đi ngoài đường tròn ((O;2)).

Xem thêm: 10+ Bài Tập Thể Dục Toàn Thân Tại Nhà Cho Nam Giới Cực Kỳ Đơn Giản

(OC=sqrt left( sqrt 2 ight)^2 + left( sqrt 2 ight)^2 =2Rightarrow C) nằm trên đường tròn ((O;2)).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo
*