Trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), hãy xác định vị trí của mỗi điểm \(A(-1;-1),\ B(-1;-2),\ C(\sqrt{2};\sqrt{2})\) đối với đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2\). 


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Khoảng cách d từ gốc tọa độ \(O(0; 0)\) đến điểm \(A(x;y)\) được tính theo công thức \(d=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\). (1)

+) Cho đường tròn tâm \(O\) bán kính \(R\), khi đó: 

a) Nếu \(OM=R\) thì \(M\) nằm trên đường tròn.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 100 sgk toán 9 tập 1

b) Nếu \(OM > R\) thì \(M\) nằm ngoài đường tròn.

c) Nếu \(OM 2\Rightarrow B\) nằm ngoài đường tròn \((O;2)\).

Xem thêm: 10+ Bài Tập Thể Dục Toàn Thân Tại Nhà Cho Nam Giới Cực Kỳ Đơn Giản

\(OC=\sqrt {{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2} + {{\left( {\sqrt 2 } \right)}^2}} =2\Rightarrow C\) nằm trên đường tròn \((O;2)\).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp theo
*