Giải bài xích tập trang 69 bài 1 góc ngơi nghỉ tâm, số đo nghỉ ngơi cung SGK Toán lớp 9 tập 2. Câu 4: xem hình 7. Tính số đo góc ngơi nghỉ tâm...

Bạn đang xem: Bài 4 trang 69 sgk toán 9 tập 2


Bài 4 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bài 4. xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm (AOB) với số đo cung phệ (AB)

*

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm (OA = AT) (gt) nên (∆AOT) là tam giác vuông cân tại (A), vậy (widehatAOB=45^0).

Suy ra số đo cung nhỏ tuổi (overparenAB = 45^0). Cho nên số đo cung béo (overparenAB) là: (360^0-45^0=315^0)

Bài 5 trang 69 sgk lToán ớp 9 tập 2

Bài 5. nhị tiếp con đường của mặt đường tròn ((O)) trên (A) cùng (B) cắt nhau tại (M). Biết (widehatAMB).

a) Tính số đo của góc ở vai trung phong tạo vị hai nửa đường kính (OA, OB).

b) Tính số đo mỗi cung (AB) (cung bự và cug nhỏ).

Hướng dẫn giải:

*

a) vào tứ giác (AOBM) bao gồm (widehat A = widehat B = 90^0)

Suy ra: (widehat AOB + widehat AMB = 180^0)

(widehat AOB = 180^0 - 35^0 = 145^0)

b) từ bỏ (widehat AOB = 145^0). Suy ra số đo cung bé dại (overparenAB) là (145^0)và số đo cung lớn (overparenAB) : (360^0 - 145^0 = 215^0)

 

Bài 6 trang 69 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bài 6. Cho tam giác phần đa (ABC). Hotline (O) là trọng điểm của mặt đường tròn đi qua ba đỉnh (A, B, C).

a) Tính số đo các góc ở trung tâm tạo do hai trong ba nửa đường kính (OA, OB, OC).

b) Tính số đo các cung tạo vì hai trong bố điểm (A, B, C).

Xem thêm: Trường Thpt Hùng Vương Bình Dương Năm 2020, Trường Thpt Chuyên Hùng Vương

Hướng dẫn giải:

*

a) Ta có: (widehat A = widehat B = widehat C = 60^0) (gt)

Suy ra: (widehat A_1 = widehat A_2 = widehat B_1 = widehat B_2 = widehat C_1 = widehat C_2 = 30^0)

Tâm (O) của mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của bố cạnh cũng đó là giao điểm của tía đường phân giác của tam giác đa số (ABC).

Suy ra: (widehat AOB = 180^0 - widehat A_1 - widehat B_1 = 180^0 - 30^0 - 30^0 = 120^0)

Tương từ bỏ ta suy ra: (widehat AOB = widehat BOC = widehat COA = 120^0)

b) từ bỏ (widehat AOB = widehat BOC = widehat COA = 120^0) ta suy ra:

(sđoverparenABC) = (sđoverparenBCA) = (sđoverparenCAB) (= 240^0)