Vẽ góc (xBy) gồm số đo bằng (60^circ). Vẽ góc đối đỉnh với góc (xBy.) Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?
Bạn đang xem: Bài 4 trang 82 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


*

Cách vẽ: 

Vẽ tia (By’) là tia đối của tia (By)

Vẽ tia (Bx’) là tia đối của tia (Bx)

Ta được (widehatx"By") là góc đối đỉnh với (widehatxBy)

Theo đặc thù của hai góc đối đỉnh ta có: (widehatx"By")(=widehatxBy=60^circ). 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Quyết Bài Tập Tình Huống Luật Lao Động ? Luật Lao Động: 12 Bài Tập Tình Huống (Có Đáp Án)

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.