Qua điểm S nằm bên phía ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp con đường SA với cắt cát tuyến SBC của con đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Hội chứng minh(SA = SD.)
Bạn đang xem: Bài 40 trang 83 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Chứng minh(widehatSAD=widehatSDA)

Áp dụng định lý góc tất cả đỉnh ở bên phía trong đường tròn.

*

Gọi M là giao điểm của AD và con đường tròn (O)

Có( widehatBAC) là góc nội tiếp chắn cung BC.

AM là phân giác của(widehatBAC) nên

(widehatBAM=widehatCAMRightarrow oversetfrownBM=oversetfrownCM)(trong một con đường tròn, nhì góc nội tiếp đều nhau chắn các cung bằng nhau)

Xét con đường tròn (O) có:

(widehatADB ) là tất cả đỉnh ở bên phía trong đường tròn nên(widehatADB=dfrac12left( extsđoversetfrownAB+ extsđoversetfrownMC ight) )

(widehatSAD ) là góc tạo bởi vì tia tiếp tuyến đường và dây cung nên

( eginaligned widehatSAD&=dfrac12. extsđoversetfrownABM \ & =dfrac12left( extsđoversetfrownAB+ extsđoversetfrownBM ight) \ và =dfrac12left( extsđoversetfrownAB+ extsđoversetfrownMC ight) \ & =widehatADS \ endaligned )

Vậy tam giác SAD cân nặng tại S. Suy ra(SA=SD.)

 


Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên phía trong đường tròn khác • Giải bài 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài bác 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và... • Giải bài bác 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 bên trên một con đường tròn,... • Giải bài xích 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến AB cùng CD là hai... • Giải bài xích 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm S nằm bên... • Giải bài bác 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Qua điểm A nằm bên... • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại tam giác ABC nội... • Giải bài xích 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang lại đường tròn (O) và...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 9
Bài 5: Góc tất cả đỉnh ở phía bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
• Giải bài xích 36 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 37 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 38 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 39 trang 82 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 40 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 41 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 83 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cách Tìm Cực Trị Của Hàm Số: Lý Thuyết, Các Dạng Toán Và Bài Tập Có Lời Giải

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12