Với giải bài bác 41 trang 13 SBT Toán lớp 8 Tập 2 được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Toán 8. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn sinh sống mẫu

Bài 41 trang 13 SBT Toán lớp 8 Tập 2:Giải các phương trình sau:

a) 2x+​ 1x−1 = 5(x−1)x+ 1;

b) x−3x−2 +​ x−2x− 4 =−1;

c) 1x−1 + 2x2−5x3−1​​​​ = 4x2​+​ x+​ 1;

d) 13(x−3)(2x+7)+12x+ 7=6x2 −9.Bạn vẫn xem: bài xích 41 trang 13 sbt toán 8 tập 2

Lời giải:

a) 2x+​ 1x−1 = 5(x−1)x+ 1(ĐKXĐ: x≠± 1)

⇔(2x+​ 1)(x+1)(x−1)(x+1) = 5(x−1)(x−1)(x+ 1)(x−1)

⇒(2x + 1)(x + 1) = 5(x – 1)(x – 1)

⇔ 2x2+ 2x + x + 1 = 5x2– 10x + 5

⇔ 2x2– 5x2+ 2x + x + 10x + 1 – 5 = 0

⇔ – 3x2+ 13x – 4 = 0

⇔ 3x2– x – 12x + 4 = 0

⇔ x(3x – 1) – 4(3x – 1) = 0

⇔ (x – 4)(3x – 1) = 0

⇔ x – 4 = 0 hoặc 3x – 1 = 0

Nếu x – 4 = 0 ⇔ x = 4 (thỏa mãn)

Nếu 3x – 1 = 0 ⇔ x= 13 (thỏa mãn)

Vậy phương trình tất cả nghiệm x = 4;x= 13.

Bạn đang xem: Bài 41 trang 13 sbt toán 8 tập 2

b)x−3x−2 +​ x−2x− 4 =−1 (ĐKXĐ: x≠2; x≠4)

⇔(x−3)(x−4)(x−2)(x−4) +​ (x−2)(x−2)(x− 4)(x−2) =−(x−4)(x−2)(x− 4)(x−2)

⇒(x – 3)(x – 4) + (x – 2)(x – 2)

= – (x – 2)(x – 4)

⇔ x2– 4x – 3x + 12 + x2– 2x – 2x + 4

= – x2+ 4x + 2x – 8

⇔ 3x2– 17x + 24 = 0

⇔ 3x2– 9x – 8x + 24 = 0

⇔ 3x(x – 3) – 8(x – 3) = 0

⇔ (3x – 8)(x – 3) = 0

⇔ 3x – 8 = 0 hoặc x – 3 = 0

Nếu 3x – 8 = 0 ⇔ x= 83(thỏa mãn)

Nếux – 3 = 0 ⇔ x = 3 (thỏa mãn)

Vậy phương trình gồm nghiệm x= 83; x = 3.

c) 1x−1 + 2x2−5x3−1​​​​ = 4x2​+​ x+​ 1 (ĐKXĐ: x≠ 1)

⇔1(x2+​x+1)(x−1)(x2+x+1)+2x2−5(x−1)(x2+x+1)​​​​ =4(x−1)(x2​+​ x+​ 1)(x−1)

⇒x2+ x + 1 + 2x2– 5 = 4(x – 1)

⇔ x2+ x + 1 + 2x2– 5 = 4x – 4

⇔ 3x2– 3x = 0 ⇔ 3x(x – 1) = 0

⇔ x = 0 (thỏa mãn)

hoặc x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (loại)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0.

d) 13(x−3)(2x+7) + 12x+ 7 = 6x2 −9 (ĐKXĐ:x≠ ±3; x≠−72 )


*

⇔ 13x + 39 + x2– 9 = 12x + 42

⇔ x2+ x – 12 = 0

⇔ x2– 3x + 4x – 12 = 0

⇔ x(x – 3) + 4(x – 3) = 0

⇔ (x + 4)(x – 3) = 0

⇔ x + 4 = 0 hoặc x – 3 = 0

Nếux + 4 = 0 ⇔ x = – 4 (thỏa mãn)

Nếu x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (loại)

Bài 35 trang 11 SBT Toán 8 Tập 2: Em hãy lựa chọn khẳng định đúng trong các hai xác minh sau đây...

Bài 36 trang 11 SBT Toán 8 Tập 2: lúc giải phương trình 2-3x-2x-3=3x+22x+1, các bạn Hà làm cho như sau...

Bài 37 trang 11 SBT Toán 8 Tập 2: những khẳng định dưới đây đúng xuất xắc sai...

Xem thêm: 30 Hình Xăm Vòng Bắp Tay Nữ Đẹp ❤️Tattoo Bắp Tay Con Gái Ý Nghĩa

Bài 39 trang 12 SBT Toán 8 Tập 2: a) kiếm tìm x làm thế nào để cho biểu thức 2x2-3x-2x2-4bằng 2...