a) Nếu ba điểm thẳng sản phẩm thì bố điểm đối xứng với chúng sang một trục cũng đường thẳng hàng.

Bạn đang xem: Bài 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1

b) hai tam giác đối xứng với nhau qua 1 trụcthì gồm chu vi bởi nhau.

c) Một mặt đường tròn gồm vô số trục đối xứng.

Xem thêm: Đoạn Văn Chỉ Ra Ý Nghĩa Bài Cô Tô Là Gì, Ý Nghĩa Của Văn Bản Cô Tô Là Gì

d) một quãng thẳng chỉ gồm một trục đối xứng.


a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Giải thích: bất cứ đoạn thẳng(AB) nào đều phải sở hữu hai trục đối xứng kia là chính đường thẳng(AB) và đường trung trực của đoạn(AB.)

*


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập luyện tập (trang 88 - 89) khác • Giải bài xích 39 trang 88 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) mang lại hai... • Giải bài bác 40 trang 88 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong các biển báo giao... • Giải bài 41 trang 88 – SGK Toán lớp 8 tập 1 những câu sau đúng hay... • Giải bài xích 42 trang 88 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố.a) Hãy tập cắt...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học tập 8