- Chọn bài bác -Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40 : AncolBài 41 : PhenolBài 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenolBài 43 : Bài thực hành 5: tính chất của etanol, glixerol cùng phenol

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – bài xích 42 : luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol góp HS giải bài bác tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết bí quyết cấu tạo, call tên những dẫn xuất halogen bao gồm công thức phân tử C4H9Cl; những ancol mạch hở tất cả công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Bạn đang xem: Bài 42 luyện tập dẫn xuất halogen ancol và phenol

Lời giải:

*
*
*

Bài 2 (trang 195 SGK Hóa 11):
Viết phương trình hóa học của bội phản ứng giữa etyl bromua với: hỗn hợp NaOH nấu nóng ; đung dịch NaOH + C2H5OH đun nóng.

Lời giải:

CH3-CH2-Br + NaOH –to→ CH3-CH2-OH + NaBr

CH3-CH2-Br + NaOH –C2H5OH, to→ CH2=CH2 + NaBr + H2O

Bài 3 (trang 195 SGK Hóa 11): Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng (nếu xảy ra) thân ancol etylic, phenol cùng với mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, hỗn hợp HNO3.

Lời giải:

– Ancol với phenol đều tác dụng với na

2CH3-CH2-OH + na → 2CH3-CH2-ONa + H2

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2

– Ancol etylic (C2H5OH) không phản ứng với bố chất còn lại, chỉ gồm phenol bội phản ứng:


*

Bài 4 (trang 195 SGK Hóa 11): Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất C6H5– CH2-OH ko thuộc các loại hợp chất phenol cơ mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic hoàn toàn có thể hòa tan xuất sắc phenol, nước.

c) Ancol với phenol đều phải có thể công dụng với natri hiện ra khí hidro.

d) Phenol tất cả tính axit yếu mà lại dung dịch phenol trong nước ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

e) Phenol rã trong hỗn hợp NaOH là vì đã bội phản ứng cùng với NaOH sản xuất thành muối tan.

g) Phenol tan trong hỗn hợp NaOH chỉ là việc hòa tan bình thường .

h) hỗn hợp phenol vào nước có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S

h) S

Bài 5 (trang 195 SGK Hóa 11): xong các dãy gửi hóa sau bằng những phương trình hóa học:

*

Lời giải:

*

*

Bài 6 (trang 195 SGK Hóa 11):
mang đến hỗn hợp gồm etanol với phenol tính năng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu như cho các thành phần hỗn hợp trên công dụng với hỗn hợp nước brom đầy đủ thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a. Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Xem thêm: Giải Bài 17 Trang 68 Sgk Toán 8 Tập 2 Chi Tiết Nhất, Bài 17 Trang 68 Sgk Toán 8 Tập 2


b. Tính yếu tắc phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp đã dùng.

Lời giải:

a. Hotline số mol của etanol cùng phenol theo thứ tự là x cùng y (mol)

*
*

b. Theo đề bài ta gồm hệ phương trình


*

Bài 7 (trang 195 SGK Hóa 11):
trong số chất sau, hóa học nào có nhiệt độ sôi tối đa ?

A. Phenol ; B. Etanol