Tìm x ∈ Q.. Câu 42 trang 15 Sách bài xích Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 5: Luỹ thừa của một số hữu tỉ

Tìm x ∈ Q, biết rằng:

( ma)left( x – 1 over 2 ight)^2 = 0)

(b)left( x – 2 ight)^2 = 1)

(c)left( 2 mx – 1 ight)^3 = – 8)

( md)left( x + 1 over 2 ight)^2 = 1 over 16)

*
Quảng cáo - Advertisements


( ma)left( x – 1 over 2 ight)^2 = 0 Rightarrow x – 1 over 2 = 0 Rightarrow x = 1 over 2) 

(b)left( x – 2 ight)^2 = 1 Leftrightarrow left< matrix x – 2 = 1 hfill cr x – 2 = – 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrix x = 3 hfill cr x = 1 hfill cr ight.)

(c)left( 2 mx – 1 ight)^3 = – 8 Rightarrow left( 2 mx – 1 ight)^3 = left( -2 ight)^3)

(Rightarrow 2 mx – 1 = – 2 Rightarrow x = – 1 over 2)

( md)left( x + 1 over 2 ight)^2 = 1 over 16 Rightarrow left( x + 1 over 2 ight)^2 = left( 1 over 4 ight)^2 )

(Leftrightarrow left< matrix x + 1 over 2 = 1 over 4 hfill cr x + 1 over 2 = – 1 over 4 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrix x = – 1 over 4 hfill cr x = – 3 over 4 hfill cr ight.)


Bài trướcCâu 41 trang 15 Sách bài bác Tập (SBT) Toán 7 tập 1: search số 25 dưới dạng lũy thừa.

Bạn đang xem: Bài 42 trang 15 sbt toán 7 tập 1


Bài tiếp theoCâu 43 trang 15 SBT Toán 7 tập 1: So sánh.
Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo - Advertisements


Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 3 bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1: bài xích 5. Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ
Câu hỏi 2 bài bác 5 trang 18 SGK Toán lớp 7 Tập 1 : Tính:
Câu hỏi 4 bài bác 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1: Điền số tương thích vào ô vuông:
Câu hỏi bài 5 trang 17 Toán 7 Tập 1 : Tính:
Câu 5.5; 5.6; 5.7 trang 16; 17 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1: Tính.
Câu 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 trang 16 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1: Hãy chọn đáp án đúng.

Mục lục môn Toán 7 (SBT)


Xem đầy đủ: SBT Toán 7


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Luyện tập
Soạn bài: bài xích ca Côn đánh trang 78 SGK Văn 7 – Văn 7
bài xích ca Côn tô - phố nguyễn trãi - biên soạn bài: bài bác ca Côn đánh trang 78 SGK Ngữ văn 7. Em hãy dựa vào...
Những câu hỏi và sự lí giải về sự việc kiện lịch sử cho thấy Côn là cậu nhỏ bé có chổ chính giữa hồn, để ý đến như...
Soạn bài bác Dọn mặt đường xứ Nghệ: vấn đáp câu 2 trang 31 SGK Ngữ Văn lớp 7 tập 1 sách Cánh diều. Phần lớn câu hỏi...

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 26, Câu 1, 2, 3, 4 Trang 34 Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1


Bài 23 trang 66 sgk Toán 7- tập 2, mang lại G là giữa trung tâm của tam giác
đến G là trung tâm của tam giác. Bài xích 23 trang 66 sgk toán lớp 7- tập 2 - đặc điểm ba đường trung...