(a) ,, dfrac7-25 + dfrac-825;) (b) ,, dfrac16 + dfrac-56;)

(c) ,, dfrac613 + dfrac-1439;) (d) ,, dfrac45 + dfrac4-18.)
Bạn đang xem: Bài 42 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

+) mong cộng nhì phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

+) mong muốn cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta quy đồng mẫu mã số cácphân số rồi cộng các tử với nhau và không thay đổi mẫu chung.

Bài giải:

(a) ,, dfrac7-25 + dfrac-825 = dfrac-725 + dfrac-825 = dfrac(-7) + (-8)25 = dfrac-1525 = dfrac-35)

(b) ,, dfrac16 + dfrac-56 = dfrac1 + (-5)6 = dfrac-46 = dfrac-23)

(c) ,, dfrac613 + dfrac-1439 = dfrac1839 + dfrac-1439 = dfrac18 + (-14)39 = dfrac439)

(d) ,, dfrac45 + dfrac4-18 \ = dfrac45 + dfrac-29 \ = dfrac3645+dfrac-1045 \ = dfrac36 + (-10)45 \ = dfrac2645)

Lưu ý: bao gồm trường phù hợp ta đề xuất rút gọn gàng rồi new quy đồng tiếp đến thực hiện tại phép tính (chẳng hạn may mắn d)


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 7: Phép cùng phân số khác • Giải bài xích 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cộng những phân số (rút... • Giải bài 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính những tổng dưới... • Giải bài xích 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền vệt thích... • Giải bài xích 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài xích 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho(x = dfrac12 +...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 7: Phép cộng phân số
• Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Phẩm Chất Của Người Đàn Bà Hàng Chài Trong Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12