Bạn đang xem: Bài 42 trang 54 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:(dfracAB: dfracCD = dfracAB.dfracDC,) với(dfracCD e 0.)

Bài giải

a)(left(-dfrac20x3y^2 ight) : left(-dfrac4x^35y ight))

(= left(-dfrac20x3y^2 ight).left(-dfrac5y4x^3 ight))

(= dfrac20x.5y3y^2.4x^3 = dfrac253x^2y)

b)(dfrac4x + 12(x + 4)^2: dfrac3(x + 3)x + 4)

(= dfrac4(x + 3)(x + 4)^2: dfrac3(x + 3)x + 4)

(= dfrac4(x + 3)(x + 4)^2. dfracx + 43(x + 3))

(= dfrac4(x + 3)(x + 4)3(x + 4)^2(x + 3))

(= dfrac43(x + 4))


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 8: Phép chia những phân thức đại số khác • Giải bài xích 42 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 có tác dụng tính chia phân... • Giải bài 43 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triển khai các phép... • Giải bài bác 44 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 search biểu... • Giải bài 45 trang 55 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em điền...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 8: Phép chia những phân thức đại số
• Giải bài xích 42 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 43 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 44 trang 54 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 55 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thứ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Soạn Bài Từ Hán Việt Tiep Theo Ngữ Văn 7, Soạn Văn 7: Từ Hán Việt (Tiếp Theo)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12