Luyện tập Hàm số y = ax (a # 0): Đáp án với Giải bài bác 42, 43 trang 72; Bài 44, 45, 46 trang 73; Bài 47 trang 74 SGK Toán 7 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 42 trang 72 sgk toán 7 tập 1

→ những em rất có thể xem lại bài xích trước: Giải bài bác 39, 40, 41 trang 71,72 SGK Toán 7 tập 1: Hàm số y = ax (a # 0) (hijadobravoda.com sẽ đăng tải tất cả cả triết lý và bài xích tập vận dụng)

Bài 42:

*

a) Hãy xác định hệ số a ;

b) Đánh vết điểm trên đồ vật thị có hoành độ bằng 1/2;

c) Đánh vệt điểm trên vật thị bao gồm tung độ bởi -1 .

Giải: a)­ Vì A(2;1) thuộc đồ dùng thị của hàm số y= ax đề xuất thay x = 2 ; y = 1 vào cách làm y=ax . Ta tất cả :

1 = a.2 ⇒ a =1/2

*

b) từ bỏ điểm 50% trên trục hoành vẽ mặt đường thẳng tuy vậy song trục tung giảm đồ thị tại điểm B. B là vấn đề cần đánh dấu.

c) từ bỏ điểm -1 bên trên trục tung vẽ mặt đường thẳng tuy nhiên song với trục hoành giảm đồ thị tại điểm C. C là vấn đề cần tiến công dấu.

Bài 43. Đoạn thẳng OA là thứ thị biểu diễn hoạt động của người đi dạo và đoạn trực tiếp OB là vật thị biểu diễn hoạt động của người đi xe pháo đạp.Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ, mỗi đơn vị trên trục OS thể hiện 10 kilômét. Qua vật dụng thị em hãy mang đến biết:

*
a) Thời gian hoạt động của tín đồ đi xe đạp

b) Quãng đường đi ngược của fan đi bộ, của fan đi xe đạp

c) tốc độ (km/h) của người đi bộ, của bạn đi xe cộ đạp.


Quảng cáo - Advertisements


Giải: a) Thời gian chuyển động của người đi dạo là 4 giờ, của tín đồ đi xe đạp là 2 giờ

b) Quãng đường đi ngược của người đi bộ là 20km, của bạn đi xe đạp điện là 30km

c)Từ kia suy ra:Vận tốc của người đi dạo là: V1= s/t = 20/4 = 5(km/h)Vận tốc của người đi xe đạp là: V2 = s/t = 30/2= 15km/h)

Bài 44 trang 73 Toán 7: Vẽ đồ vật thị của hàm số y = f(x) = -0,5x. Bởi đồ thị hãy tìm:

a) f(2); f(-2); f(4); f(0);

b)Giá trị của x lúc y = -1; y = 0; y =2,5;

c) các giá trị của x khi y dương, lúc y âm

*
Đồ thị hàm số y = -0,5x là đường thẳng OA, trên vật dụng thị ta thấy:

a) f(2) = -1; f(-2) =1; f(4) = -2; f(0) =0 ;


b) y = -1 ⇒ x = 2y = 0 ⇒ x = 0y = 2,5x ⇒ x = -5

c) y 0;y > 0 ứng với phần đồ gia dụng thị nằm trên trục hoành và bên trái trục tung nên x

Bài 45 trang 73: Hai cạnh của hình chữ nhật có độ nhiều năm là 3m với x(m). Hãy viết cách làm biểu diễn diện tích y(m²)theo x.

Vì sao đại lượng y là hàm số của đại lượng x?

Hãy vẽ thứ thị của hàm số đó.

Xem đồ gia dụng thị hãy cho thấy :

a) diện tích s của hình chữ nhật bởi bao nhiêu lúc x = 3(m) ? x = 4(m) ?

b) Cạnh x bằng bao nhiêu khi mặc tích y của hình chữ nhật bằng 6m²; 9m² ?

*

Giải: Hàm số y = 3x

x01
y = 3x03

a) x = 3 ⇒ y = 9;

Vậy lúc x = 3 (m) thì diện tích hình chữ nhậ bằng 9 (m2)

x = 4 ⇒ y = 12

Vậy khi x = 4 (m) thì diện tích hình chữ nhật bằng 12(m2)

b) y = 6 ⇒ x = 2

y = 9 ⇒ x = 3

Vậy diện tích hình chữ nhật bởi 6 (m2) hay bởi (m2) thì cạnh hình vuông x = 2(m) giỏi x =3(m)

*
Bài 46 trang 73: Đồ thị vào hình 28 được thực hiện để đổi đơn vị chức năng độ nhiều năm từ in-sơ thanh lịch xentimét. Xem vật thị hãy cho biết 2in (in-sơ), 3in(in-sơ) bằng khoảng chừng bao nhiêu xentimét?

Theo trang bị thị thì:

2in = 5,08 cm3in = 7,62 cm

Bài 47.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Tự Tình (Bài Ii), Sơ Đồ Tư Duy Tự Tình 2 Lớp 11 Dễ Hiểu & Ngắn Gọn

Đường trực tiếp OA bên trên hình 29 là vật thị của hàm số y = ax. Thông số a bởi bao nhiêu?

*

 Đồ thị của hàm số là mặt đường thẳng đi qua điểm A ( -3;1). Vì vậy, lúc x = -3 thì y = 1 ⇒ 1 =a.(-3) ⇒ a = -1/3Nên hàm số là: y = -1/3x.