Cho hình bình hành(ABCD) (h.46) tất cả độ dài các cạnh(AB = 12cm,, BC = 7cm.) trên cạnh(AB) lấy một điểm(E) sao cho(AE = 8cm. ) Đường thẳng(DE) giảm cạnh(CB) kéo dãn dài tại(F.)

a) vào hình vẽ sẽ cho tất cả bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng với nhau? Hãy viết những cặp tam giác đồng dạng với nhau theo những đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài những đoạn thẳng(EF) và(BF,) biết rằng(DE = 10cm.)

*

Hình 46
Bạn đang xem: Bài 43 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

a) quan tiền sát những cặp góc so le trong với đồng vịbằng nhau để đã cho thấy hai tam giác đồngdạng

b) nhờ vào các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ nhằm tính độ dài các đoạn thẳng.

a) Trong hình vẽ có ba cặp tam giác đồng dạng cùng với nhau. Đó là:(ΔEAD acksim ΔEBF; ,,,, ΔEBF acksim ΔDCF; ,,,, ΔEAD acksim ΔDCF.)b) Vì(ΔEAD acksim ΔEBF) buộc phải ta có:(dfracEFED = dfracBEAE)(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracEF10 = dfrac48)(Rightarrow EF = dfrac4.108 = 5 ,,(cm))Tương trường đoản cú ta có:(dfracBFAD = dfracEBEA) (cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracBF7 = dfrac48)(Rightarrow BF = dfrac4.78 = 3,5 ,,(cm))


Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập 2 (trang 80) khác • Giải bài xích 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm những dấu hiệu để... • Giải bài bác 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh các trường hợp... • Giải bài xích 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho hình bình... • Giải bài bác 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến tam giác(ABC)... • Giải bài bác 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nhì tam giác(ABC)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài xích tập SGK thứ lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên và thoải mái - Phần 2: Địa lý vn •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài xích tập SGK vật dụng lý 8 •Chương 2: làm phản ứng hóa học - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 1: bao hàm về khung hình người - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và thống kê giám sát hóa học tập - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận tải - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 5: tiêu hóa - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: hiệp thương chất và năng lượng - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 8: da - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội tiết - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: tạo thành - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8
bài trước bài sau
Lớp 8
Luyện tập 2 (trang 80)
• Giải bài xích 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 6 Bài 14: Mặt Phẳng Nghiêng Sgk Chính Xác, Giải Bài Tập Vật Lí 6

Chương 1: Cơ học Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý những châu lục Địa lý thoải mái và tự nhiên Chương 2: Nhiệt học tập Chương 2: bội nghịch ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: bao hàm về khung hình người Phần 2: Địa lý nước ta Chương 3: Mol và tính toán hóa học tập Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 2: vận chuyển Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - bầu không khí Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: hô hấp Chương 6: hỗn hợp Chương 5: hấp thụ Chương 6: hiệp thương chất và năng lượng Chương 7: bài trừ Chương 8: da Chương 9: Thần kinh với giác quan lại Chương 10: Nội tiết Chương 11: sinh sản