Cho hình bình hành ABCD. Hotline E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng BE = DF


Gợi ý:

Chứng minh BEDF là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

*

Ta có:(E) và(F) thứu tự là trung điểm của(AD,, BC) (giả thiết)(Rightarrow DE = dfrac12AD;, BF = dfrac12BC)Mà(AD = BF ,,(ABCD) là hình bình hành())(Rightarrow DE = BF)Tứ giác(BEDF) có: (DE // BF)(vì (AD // BC)) (DE = BF)(giả thiết)(Rightarrow BEDF)là hình bình hành (dấu hiệu dìm biết)(Rightarrow BE = DF)(tính chất)

Ghi nhớ: các dấu hiệu nhận thấy hình bình hành:

1. Tứ giac có những cạnh đối song song là hình bình hành.

2. Tứ giác có những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

3. Tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song và đều nhau là hình bình hành.

4. Tứ giác bao gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường là hình bình hành.

Xem thêm: Nghi Thức Và Trình Tự Các Giá Hầu Đồng 36 Giá, Hầu Đồng 36 Giá


Xem đoạn clip bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 7: Hình bình hành khác • Giải bài 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 những tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài bác 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình hành ABCD.... • Giải bài 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài bác 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12