Một nhà máy kí vừa lòng đồng dệt một số tấm thảm len trong(20) ngày. Do đổi mới kĩ thuật, năng suất dệt của nhà máy sản xuất đã tăng (20)%. Vì vậy, chỉ trong(18) ngày, ko những xí nghiệp sản xuất đã xong số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được(24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp sản xuất phải dệt theo vừa lòng đồng.

 
Bạn đang xem: Bài 45 sgk toán 8 tập 2 trang 31

Gọi(x) (tấm) là số thảm len xí nghiệp dệt theo đúng theo đồng((x > 0, x in Z))Theo đề bài xích ta lập được bảng như sau:

 Số thảm len (tấm)Số ngày làm (ngày)Năng suất (tấm/ ngày)
Theo đúng theo đồng(x)(20)(dfracx20)
Đã thực hiện(x + 24)(18)(dfracx + 2418)

Theo đề bài bác ta bao gồm phương trình:(dfracx + 2418 = dfrac120100.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac65.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac6x100)(Leftrightarrow 100(x + 24) = 6x.18)(Leftrightarrow 100x + 2400 = 108x)(Leftrightarrow 8x = 2400)(Leftrightarrow x = 300)(thỏa mãn điều kiện)Vậy số tấm thảm len xí nghiệp sản xuất dệt theo vừa lòng đồng là(300) tấm

Ghi nhớ: công việc giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình:Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số cùng đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng vẫn biết- Lập phương trình biểu thị mỗi tương tác giữa chúngBước 2: Giải phương trìnhBước 3: Trả lời: bình chọn xem trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều khiếu nại của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số tự nhiên có... • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tra cứu phân số có đồng... • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm soát Toán... • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất kí hợp... • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người điều khiển ô tô... • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gửi vào quỹ... • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, toàn bô dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan có một miếng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Bài Giảng Toán 12 - Video Bài Giảng Toán Lớp 12

Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như