Một người lái xe ô tô dự định đi từ( A) đến(B) cùng với vận tốc(48km/h.) Nhưng sau thời điểm đi được 1 giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn con đường trong(10) phút. Vì chưng đó, để kịp đến(B) đúng thời gian đã định, tín đồ đó bắt buộc tăng vận tốc thêm(6km/h.) Tính quãng đường(AB.)
Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là độ lâu năm quãng đường(AB)((x > 0; km))Đoạn lối đi trong(1) giờ:(48km)Đoạn mặt đường còn lại:((x - 48) ,km)Thời gian dự tính là(dfracx - 4848) (giờ)Thời gian thực tiễn là(dfracx - 4848 + 6 = dfracx - 4854) (giờ)Nếu không xẩy ra tàu hỏa chắn đường trong(10) phút thì xe hơi sẽ cho sớm nên:(dfracx - 4848 - dfracx - 4854 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48)432 - dfrac8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48) - 8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9x - 432 - 8x + 384432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfracx - 48432 = dfrac16)(Leftrightarrow 6(x - 48) = 432)(Leftrightarrow 6x - 288 = 432)(Leftrightarrow 6x = 720)(Leftrightarrow x = 120)Vậy quãng đường(AB) dài(120 km)

Lưu ý: quá trình giải phương trình đựng phân thức gồm mẫu thức là hằng số:+ bước 1: Quy đồng chủng loại hai vế+ bước 2: Khử mẫu+ bước 3: Chuyển các hạng tử đựng ẩn sang một vế, các hằng số sang vế còn lại+ bước 4: Thu gọn với giải phương trình nhận được.


*

Tham khảo giải thuật các bài tập rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài bác 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một vài tự nhiên có... • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm số tự nhiên có hai... • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 kiếm tìm phân số có đồng... • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm bình chọn Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một nhà máy kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người điều khiển ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gởi vào quỹ... • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, tổng cộng dân... • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Bộ Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 1 Có Đáp Án, Cực Hay, Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 11 Năm Học 2020

Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết