Năm ngoái, hai hãng sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 720 tấn thóc. Năm nay, đối kháng vị đầu tiên làm thừa mức 15% , đơn vị thứ hai làm vượt nút 12% so với năm ngoái. Do đó cả hai đơn vị thu hoạch được 819 tấn thóc. Hỏi mỗi năm, mỗi đơn vị chức năng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Các cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình:

Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình)

- chọn ẩn và đặt điều kiện tương thích cho ẩn

- Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo các ẩn và đại lượng sẽ biết

- Lập phương trình (hệ phương trình) thể hiện sự đối sánh giữa các đại lượng.

Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 9 tập 2 trang 27

Bước 2: giải phương trình với hệ phương trình vừa thu được

Bước 3: Kết luận

- kiểm tra xem trong những nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều kiện của ẩn.

- tóm lại bài toán.

Chú ý đến dạng toán %:

- Nếu call tổng số thành phầm là (x) thì số sản phẩm khi vượt mức (a\% ) là ((100 + a)\% .x) (sản phẩm)

- Nếu gọi tổng số sản phẩm là (x) thì số sản phẩm khi giảm (a\% ) là ((100 - a)\% .x) (sản phẩm)


Lời giải chi tiết

Gọi (x) (tấn) cùng (y) (tấn) là số tấn thóc mà 1-1 vị thứ nhất và đơn vị thứ hai lần lượt thu hoạch được những năm ngoái.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 143 : Ôn Tập Về Số Thập Phân (Tiếp Theo)

Điều kiện: (x > 0; y > 0)

Theo đề bài ta có:

Năm ngoái, hai nhà sản xuất thu hoạch được 720 tấn thóc nên ta gồm phương trình:

(x + y = 720) (1)

Năm nay, đơn vị thứ nhất làm thừa mức 15% nghĩa là đối kháng vị đầu tiên thu hoạch được: (x + displaystyle15 over 100x = 115 over 100x) (tấn) và đơn vị chức năng thứ nhị thu hoạch được : (y + displaystyle12 over 100y = 112 over 100y) (tấn). 

Cả hai thu hoạch được 819 tấn, nghĩa là: (displaystyle115 over 100x + 112 over 100y = 819, (2)) 

Từ (1) và (2) ta bao gồm hệ phương trình: 

(left{ eginarraylx + y = 720\dfrac115100x + dfrac112100y = 819endarray ight.)

(eginarrayl Leftrightarrow left{ eginarraylx + y = 720\1,15x + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\1,15.left( 720 - y ight) + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\828 - 1,15y + 1,12y = 819endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarraylx = 720 - y\0,03y = 9endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayly = 300\x = 720 - 300endarray ight.\ Leftrightarrow left{ eginarrayly = 300\x = 420endarray ight.endarray) 

Vậy (x = 420) (nhận) cùng (y = 300) (nhận)

Vậy: năm ngoái đơn vị đồ vật I thu hoạch được 420 tấn thóc, đơn vị thứ II thu hoạch được 300 tấn thóc.

Năm nay đơn vị chức năng thứ I thu hoạch được: (displaystyle115 over 100.420 = 483) tấn thóc, đơn vị chức năng thứ II thu hoạch được (displaystyle112 over 100.300 = 336) tấn thóc


Mẹo search đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 2 hijadobravoda.com"