a) sử dụng thước tất cả chia xentimet và compa vẽ tam giác ABC cân ở B có cạnh đáy bởi 3cm, kề bên bằng 4cm.b) cần sử dụng thước tất cả chia xentimet và compa vẽ tam giác đầy đủ ABC gồm cạnh bằng 3cm.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 127 sgk toán 7 tập 1

 


Hướng dẫn:

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Tam giác mọi là tam giác có cha cạnh bằng nhau.

Xem thêm: Người Tây Ấn Tượng Quán Net Tiếng Anh Là Gì Mới Nhất 2022, Quán Net Tiếng Anh Là Gì

Bài giải:

*

a) Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm.- Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ AC vẽ cung tròn trọng điểm A bán kính 4cm với cung tròn C bán kính 4cm.- nhì cung tròn trên giảm nhau trên B.- Vẽ những đoạn thẳng AB, BC ta được tam giác ABC.b) tương tự cách vẽ sinh sống câu a với những cung tròn vai trung phong A, vai trung phong C gồm cùng bán kính 3cm.


*

Giải các bài tập bài bác 6: Tam giác cân - luyện tập (trang 127 - 128) khác • Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) sử dụng thước gồm chia... • Giải bài bác 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong số tam giác trên... • Giải bài 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cắt một tấm bìa hình... • Giải bài bác 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Tính các góc làm việc đáy... • Giải bài 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì thanh(AB)... • Giải bài bác 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cho tam giác(ABC)... • Giải bài bác 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(widehatxOy)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7