Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương nhằm phân tích các đa thức kia thành nhân tử.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 20 sgk toán 8 tập 1

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(73^2 - 27^2 )

(= left( 73 + 27 ight)left( 73 - 27 ight) )

(= 100.46 = 4600)


LG b

(37^2 - 13^2)

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu nhị bình phương nhằm phân tích các đa thức đó thành nhân tử.

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight)) 

Lời giải chi tiết:

(37^2 - 13^2 )

(= left( 37 + 13 ight)left( 37 - 13 ight))

(= 50.24 = 50.2.12 = 100.12 = 1200)


LG c

(2002^2 - 2^2).

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương để phân tích các đa thức kia thành nhân tử.

(3),A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải chi tiết:

(2002^2 - 2^2)

(= left( 2002 + 2 ight)left( 2002 - 2 ight))

(= 2004.2000 = 4008000).

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 8 Bài 13 : Phản Ứng Hóa Học, Hóa Học Lớp 8

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.