Cho cha tam giác cân nặng (ABC, DBC, EBC) tất cả chung đáy (BC). Minh chứng ba điểm (A, D, E) thẳng hàng.
Bạn đang xem: Bài 46 trang 76 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng định lí (2): Điểm phương pháp đều nhì mút của một đoạn thẳng thì nằm trên phố trung trực của đoạn trực tiếp đó.


Lời giải chi tiết

*

Vì (∆ABC) cân tại (A) đề xuất (AB = AC) (định nghĩa tam giác cân)

( Rightarrow) (A) thuộc đường trung trực của (BC) (theo định lí (2))

Vì (∆DBC) cân nặng tại (D) nên (DB = DC)

( Rightarrow) (D) thuộc đường trung trực của (BC) (theo định lí (2))

Vì (∆EBC) cân tại (E) cần (EB = EC)

( Rightarrow) (E) thuộc mặt đường trung trực của (BC) (theo định lí (2))

Do kia (A, D, E) thuộc con đường trung trực của (BC.)

Vậy (A, D, E) thẳng hàng.
Xem thêm: Các Dạng Toán Thi Vào 10 Thường Gặp, Tổng Hợp Các Dạng Toán Thi Vào Lớp 10 Thường Gặp

Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 46 trang 76 SGK Toán 7 tập 2 hijadobravoda.com"