Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo vật dụng tự các đỉnh khớp ứng và phân tích và lý giải vì sao chúng đồng dạng?

*
Bạn đang xem: Bài 46 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Xét(ΔFDE) và(ΔFBC) có:( widehatDFE = widehatBFC) (đối đỉnh)( widehatFDE = widehatFBC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔFBC)(g.g)((1))Xét(ΔFDE) và(ΔABE) có:( widehatDFE = widehatEAB) (cùng phụ (widehatE))( widehatFDE = widehatEBA= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔABE)(g.g) ((2))Xét(ΔFDE) và(ΔADC) có:( widehatE = widehatC) (vì (ΔFDE acksim ΔFBC))( widehatFDE = widehatADC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔADC)(g.g) ((3)) Từ(( 1)) và((2) Rightarrow ΔFBC acksim ΔABE) Từ(( 1)) và((3) Rightarrow ΔFBC acksim ΔADC) Từ(( 2)) và((3) Rightarrow ΔABE acksim ΔADC) 

Ghi nhớ:

Từ trường thích hợp đồng dạng thứ cha của tam giác ta suy ra trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông:

"Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì nhị tam giác vuông đó đồng dạng"


*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 8: những trường đúng theo đồng dạng của tam giác vuông khác • Giải bài 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bên trên hình 50 hãy chỉ ra... • Giải bài 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nhẵn của cột điện...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa - Hình học 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 8: các trường thích hợp đồng dạng của tam giác vuông
• Giải bài xích 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 7 Bài 24, Giải Vở Bài Tập Sinh 7

Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa