Trong những tam giác trên các hình(116, 117, 118) tam giác làm sao là tam giác cân nặng tam giác như thế nào là tam giác hồ hết ? vày sao?

*
Bạn đang xem: Bài 47 sgk toán 7 tập 1 trang 127

Hướng dẫn:

Dựa vào khái niệm và đặc thù của tam giác cân, tam giác đều.

Bài giải:

- Hình 116Ta có(ΔABD) cân vì(AB = AD)Do(AB = AD ,)(BC = DE) nên(AB + BC = AD + DE) hay(AC = AE)(Rightarrow ΔACE)cân- Hình 117Tam giác(GHI) có:(widehatG + widehatH + widehatI = 180^o)(tổng tía góc vào một tam giác)Suy ra( eginalign* widehatG &= 180^o - ( widehatH + widehatI)\&= 180^o - ( 70^o + 40^o) \&= 70^oendalign* )

( Rightarrow widehatG = widehatH = 70^o)(Rightarrow ΔGHI)cân tại(I) (định nghĩa tam giác cân)- Hình 118Xét(ΔOMK) có:(OM = MK) (giả thiết)( Rightarrow ΔOMK)cân tại(M) (tính chất tam giác cân)Tương tự(ΔONP) cân tại(N)Xét(ΔOMN) có:(OM = ON = MN) (giả thiết)(Rightarrow ΔOMN) là tam giác đông đảo (định nghĩa tam giác đều)


Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 6: Tam giác cân - rèn luyện (trang 127 - 128) khác • Giải bài xích 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) sử dụng thước gồm chia... • Giải bài 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trong những tam giác trên... • Giải bài bác 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 giảm một tấm bìa hình... • Giải bài 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Tính các góc ở đáy... • Giải bài 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhị thanh(AB)... • Giải bài 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác(ABC)... • Giải bài bác 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho(widehatxOy)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Bài 6: Tam giác cân - luyện tập (trang 127 - 128)
• Giải bài 46 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 47 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 48 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 49 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 50 trang 127 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 51 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 52 trang 128 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Giải bài tập SGK Toán 7
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Giải bài bác tập SGK Toán 7 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 20 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2 0 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12