Tóm tắt: . Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Bài 47 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được 1 giờ rưỡi, còn cô ba Ngần đã đi được 2 giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời. Sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5km. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã 38km.Lời giải: Quảng cáo Gọi x, y (km/h) lần lượt là vận t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 47 trang 14 SBT Toán 9 Tập 2 | Hay nhất Giải sách bài tập Toán 9 - Tuyển tập các bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám ... ...

Bạn đang xem: Bài 47 trang 14 sbt toán 9 tập 2



Tóm tắt: Đề bài Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được \(1\) giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được \(2\) giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời; sau \(1\) giờ \(15\) phút họ còn cách nhau \(10,5km\). Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã \(38km\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng: - Cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 47 trang 14 SBT toán 9 tập 2. Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 9. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng. ...
*

Tóm tắt: Câu 47 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2 Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được 1 giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được 2 giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời; sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5km. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã 38km. Giải Gọi vận tốc của bác Toàn đi là x (km/h) Vận tốc cô Ba Ngần đi là y (km/h) Điều kiện:
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 47: Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã... Câu 47 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. ...
*

Tóm tắt: Tính vận tốc của mỗi người. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được 1 giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được 2 giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời; sau 1 giờ 15 phút họ còn cách nhau 10,5km. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã 38km. Giải Gọi vận tốc của bác Toàn đi là x (km/h) Vận tốc cô Ba Ngần đi là y (km/h) Điều kiện: x > 0; y > 0 V
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 47 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Tính vận tốc của mỗi người. - sachbaitap.com. ...

Tóm tắt: Gọi vận tốc của bác Toàn là \(x (km/h)\), vận tốc của cô Ba Ngần là \(y (km/h)\)Điều kiện: \(x > 0; y > 0\)Đổi \(1h30"=1,5h,\,1h15"=\dfrac{5}{4}h\)Theo đề bài bác Toàn đi được \(1\) giờ \(30\) phút, cô Ba Ngần đi được \(2\) giờ thì gặp nhau. Mà hai người đi ngược chiều nhau nên tổng quãng đường hai người đi được là \(38km\), ta có phương trình: \(1,5x + 2y = 38\)Quãng đường bác Toàn đi trong \(1\) giờ \(15\) phút hay \( \displaystyle{5 \over 4}\)giờ là \( \displayst
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 47 trang 14 SBT toán 9 tập 2. Đề bài. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. ...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 9. Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. ...
Tóm tắt: Đề bài Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được \(1\) giờ rưỡi, còn cô Ba Ngần đã đi được \(2\) giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm như thế nhưng họ khởi hành đồng thời; sau \(1\) giờ \(15\) phút họ còn cách nhau \(10,5km\). Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã \(38km\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng: - Cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 47 trang 14 SBT toán 9 tập 2 ✓ - Giải bài tập SBT Toán lớp 9 hay nhất tại HocFull.com.Giải bài 47 trang 14 sách bài tập toán 9. ...
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 trang 13 SBT Toán 9 Tập 1. Bài 47 trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết: a. x2 = 15 b. x2 ... ...
Tóm tắt: Bài 47 trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Dùng bảng căn bậc hai tìm x, biết: a. x2 = 15 b. x2 = 22,8 c. x2 = 351 d. x2 = 0,46 Lời giải:. a. x2 = 15⇒ x1 = 15 ≈ 3,873x2 = -15 ≈ -3,873 b. x2 = 22,8⇒ x1 = √22,8 ≈ 4,7749x2 = -√22,8 ≈ -4,7749 c. x2 = 351⇒ x1 = 351 ≈ 18,735x2 = -351 ≈ -18,735 d. x2 = 0,46⇒ x1 = √0,46 ≈ 0,6782x2 = -√0,46 ≈ -0,6782 Bài 48 trang 13 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: Dùng bảng bình phương tìm x, biết: va. √x = 1,5 &
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 trang 14 SBT Toán 9 Tập 2 | Giải sách bài tập Toán lớp 9 hay và chi tiết nhất - Các bài giải bài tập sách bài tập Toán ... ...
Tóm tắt: Bài 42 trang 14 Sách bài tập Toán 9 Tập 2: Trong phòng học có một ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế 4 học sinh thì thừa một ghế. Hỏi có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh? Lời giải:. Gọi số ghế trong phòng học là x (ghế), số học sinh của lớp là y (học sinh). Điều kiện x, y ∈N* Nếu xếp mỗi ghế 3 học sinh thì 6 học sinh không có chỗ, ta có phương trình: 3x + 6 = y Nếu xếp mỗi ghế 4 học sinh thì thừa một ghế, ta có phương trình: (x – 1)4=y Ta có hệ p
Bài 48 trang 14 SBT Toán 8 tập 2Bài 46 trang 14 SBT Toán 9 tập 2Bài 49 trang 14 SBT Toán 9 tập 2Bài 47 SBT Toán 9 tập 2 trang 14Bài 45 trang 14 SBT Toán 9 tập 2Bài 43 trang 14 SBT Toán 9 tập 2Bài 47 trang 14 SBT Toán 8 tập 2Bài 44 trang 14 SBT Toán 9 tập 2Bài 47 trang 59 SBT Toán 9 tập 2Bài 57 trang 16 SBT Toán 9 Tập 2Bài 47 SBT Toán 9 tập 2 trang 108Bài 5.1 SBT Toán 9 tập 2Giải sách bài tập Toán 9 bài 48
Top 20 cửa hàng bitis Huyện Ân Thi Hưng Yên 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng bitis Huyện Ân Thi Hưng Yên 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Cửa hàng Bitis - CH Lê Văn ...


Ảnh hưởng văn hóa an Độ đến Việt Nam

Bản sắc của các nước Đông Nam Á được cho là từ sự thống nhất của đa dạng các nền văn hóa khác nhau khi du nhập vào. Sự thống nhất được vun ...


Top 20 cửa hàng windows 7 Huyện Chợ Mới An Giang 2022

Có tổng 338 đánh giá về Top 20 cửa hàng windows 7 Huyện Chợ Mới An Giang 2022 Siêu thị Điện máy XANH 128 đánh giá Địa ...


Hòa tan hoàn toàn 8 9 gam hỗn hợp zn, mg bằng dung dịch h2so4 loãng thấy thoát ra v lít khí h2

Cho 29 gam hỗn hợp Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra V lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86,6 gam muối khan. Gía ...


Vì sao cặp đôi song song ly hôn

Chi tiết liên quan đến vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki được luật sự Kim Nam Kook tiết lộ trên truyền hình. Thông tin vừa gây chú ý lại trên mạng xã ...


Top 4 raid 0 tốt nhất 2022

Xịt chống muỗi/côn trùng tinh dầu tự nhiên Trasa - Công ty Tràm Dược - Đại lý chính thức Đã ...


Ví dụ về chuỗi cung ứng mở rộng

11Nhà cung cấp dịch vụ trong chuỗi cung ứng mở rộng là những công ty cungcấp dịch vụ cho các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, nhà sản xuất, nhà phân ...


Văn bản Thạch Sanh được triển khái theo trình tự nào

Xin chào các em! Hôm nay, Soanvan.me sẽ gửi đến các em bài soạn của một văn bản là câu chuyện cổ tích trong chương trình Ngữ Văn 6 Tập 1 mang tên Thạch Sanh. Hi ...


Một hành khách đang ngồi trên toa tàu tàu đang rời nhà ga kết luận nào sau đây là đúng

Hành khách ngồi trên một toa tàu đang rời khỏi nhà ga (hình 12 SGK).So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? Các câu hỏi tương tự ...


Top 8 cửa hàng thái tuấn Huyện Bảo Lâm Cao Bằng 2022

Có tổng 246 đánh giá về Top 8 cửa hàng thái tuấn Huyện Bảo Lâm Cao Bằng 2022 Cửa Hàng Thái Tuấn 84 đánh giá Địa ...


Quần xã sinh vật và quần thể có những điểm khác nhau như thế nào

Câu hỏi: So sánh quần thể và quần xãTrả lời:1/ Giống nhau:+ Đều được hình thành trong một thời gian lịch sử nhất định, có tính ổn định tương đối.+ ...


Cấu hỏi tự luận Công nghệ 11 học kì 2

Đề thi học kì 1 môn Công nghệ lớp 11 năm học 2021 – 2022 Gồm 2 đề kiểm tra được biên soạn dưới dạng bài văn trắc nghiệm, có đáp án kèm theo. Giúp các ...


Top 20 cửa hàng đèn Huyện Yên Minh Hà Giang 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng đèn Huyện Yên Minh Hà Giang 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Rừng Thông Yên Minh 365 ...


Top pin ipx giá bao nhiêu năm 2022
De thi cuối kì 2 tiếng Anh 6 Global Success

Nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 6 kì 2 Kết nối tri thức có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh Global Success do Tip.edu.vn ...


Top 20 cửa hàng toàn bắc Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng toàn bắc Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Cửa Hàng Tạp Hóa Toàn ...


Phiếu yêu cầu trích lục thửa đất

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mẫu ...


Chế độ Varna dùng để chỉ chế độ phân chia đẳng cấp tại ấn Độ gồm đẳng cấp

Trường Đại học Sư phạm Hà NộiKhoa Lịch SửĐề tài: Chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ dưới sự thống trị của Anh từ năm 1757 đến năm 1914LỜI CẢM ...

Xem thêm: Ký Hiệu Của Khối Lượng - Đặc Điểm, Đơn Vị Đo Và Kí Hiệu Của Khối Lượng


Top 10 cửa hàng nestle Huyện Hóc Môn Hồ Chí Minh 2022
Lá cà ri mua ở đâu

Lá cà ri là một loại gia vị phổ biến được dùng chế biến nhiều món ăn ở nhiều nước trên thế giớiLá cari tươi dùng cho món cari hoặc cari chà.Thông ...


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìToplistHọc TốtNghĩa của từCông NghệĐịa Điểm HayTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuSản phẩm tốtBài TậpMón NgonXây ĐựngNgôn ngữTiếng anhỞ đâuTại saoBao lâuMáy tínhHướng dẫnSo SánhDịch Bài tậpThế nàoVì saoSo sánhThuốcKhoa HọcĐại họcCó nênPhương trìnhNghĩa là gì