Bạn đang xem: Bài 47 trang 45 sgk toán 7 tập 2

Ta có thể sắp xếp những đa thức theo lũy thừa bớt dần, kế tiếp xếp các số hạng đồng dạng theo cùng cột dọc rồi thực hiện phép tính.


Lời giải bỏ ra tiết

Sắp xếp những đa thức theo lũy thừa giảm dần ta có

(Pleft( x ight) = 2x^4-x-2x^3 + 1 )(,= 2x^4-2x^3-x + 1)

(Qleft( x ight) = 5x^2 - x^3 + 4x )(,= - x^3 + 5x^2 + 4x)

(Hleft( x ight) = -2x^4 + x^2 + 5)

Xếp những số hạng đồng dạng theo cùng cột dọc rồi triển khai tính ta có:

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Cách In 2 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Pdf, Cách Để In Nhiều Trang Một Mặt Trong Adobe Reader

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.