a)(x^2 + 4x - y^2 + 4)(= (x^2 + 4x + 4) - y^2)(= (x + 2)^2 - y^2)(= (x + 2 - y)(x + 2 + y))b)(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2)(= 3<(x^2 + 2xy + y^2) - z^2>)(= 3<(x + y)^2 - z^2>)(= 3(x + y - z)(x+ y+z))c)(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2)(= (x^2 - 2xy + y^2) - (z^2 - 2zt + t^2))(= (x - y)^2 - (z - t)^2)(= <(x - y) - (z - t)>.<(x - y) + (z - t)>)(= (x - y - z + t)(x - y + z -t))
Bạn đang xem: Bài 48 sgk toán 8 tập 1

Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử khác • Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài bác 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính... • Giải bài xích 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
• Giải bài xích 47 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 48 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 49 trang 22 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 50 trang 23 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Các Nhà Tâm L Ý Nghĩa Của Hạnh Phúc Là Gì? Cùng "Mổ Xẻ" Ý Nghĩa Của Hạnh Phúc

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12