Hai thanh sắt và chì có trọng lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào rất có thể tích to hơn và to hơn bao nhiêu lần, biết rằng trọng lượng riêng của sắt là (7,8,g/cm^3) và của chì là (11,3,g/cm^3)?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng công thức:

- Tính khối lượng: (m = V.D)

- đặc thù của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bởi nghịch hòn đảo của tỉ số hai giá chỉ trị tương ứng của đại lượng kia.

Bạn đang xem: Bài 49 trang 76 sgk toán 7 tập 1

( dfracx_1x_2= dfracy_2y_1; dfracx_1x_3= dfracy_3y_1); ...


Vì (m = V.D) và trọng lượng của nhị thanh bằng nhau nên (V) với (D) là hai đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch với nhau.

Theo đặc điểm của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

(dfracVleft( extsắt ight)Vleft( extchì ight) = dfracDleft(  extchì ight)Dleft( extsắt ight) = dfrac11,37,8 approx 1,45)

Vậy thể tích thanh sắt to hơn thể tích thanh chì và lớn hơn khoảng (1,45) lần.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Luyện Tập Tóm Tắt Văn Bản Tự Sự Lớp 9, Luyện Tập Tóm Tắt Tác Phẩm Tự Sự

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.