Dưới đây, hijadobravoda.com sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách giải những bài tập vào vở bài bác tập toán 9 bài: "Công thức nghiệm thu gọn" trang 55. Hi vọng, trải qua các bài tập sgk và bài tập vào vở bài bác tập bên dưới đây để giúp các bạn sẽ nắm bài xuất sắc hơn cùng làm bài bác có kết quả hơn.
Bạn đang xem: Bài 5 sbt toán 9 tập 1

*

Bài 27: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Xác định a, b’, c trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bởi công thức sát hoạch gọn:

a) (5x^2 - 6x - 1 = 0)

b) ( - 3x^2 + 14x - 8 = 0)

c) (- 7x^2 + 4x = 3)

d) (9x^2 + 6x + 1 = 0)


Bài 28: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Với phần đông giá trị làm sao của x thì quý giá của nhì biểu thức bằng nhau:

a) (x^2 + 2 + 2sqrt 2 ) và (2left( 1 + sqrt 2 ight)x)

b) (sqrt 3 x^2 + 2x - 1) và (2sqrt 3 x + 3)

c) ( - 2sqrt 2 x - 1) và (sqrt 2 x^2 + 2x + 3)

d) (x^2 - 2sqrt 3 x - sqrt 3 ) và (2x^2 + 2x + sqrt 3 )

e) (sqrt 3 x^2 + 2sqrt 5 x - 3sqrt 3 ) và ( - x^2 - 2sqrt 3 x + 2sqrt 5 + 1)?


Bài 29: trang 55 sbt Toán 9 tập 2

Một chuyển động viên bơi lội nhảy mong (xem hình 5). Lúc nhảy, độ cao h từ người đó tới khía cạnh nước (tính bởi mét) nhờ vào vào khoảng cách x trường đoản cú điểm rơi cho chân ước (tính bằng mét) vày công thức:

(h = - left( x - 1 ight)^2 + 4)

Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiêu

a) Khi chuyên chở viên ở độ dài 3m?

b) Khi chuyên chở viên gặp mặt nước?

*


Bài 30: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn mang đến chữ số thập phân đồ vật hai):

a) (16x^2 - 8x + 1 = 0)

b) (6x^2 - 10x - 1 = 0)

c) (5x^2 + 24x + 9 = 0)

d) (16x^2 - 10x + 1 = 0)


Bài 31: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với cực hiếm nào của x thì quý hiếm của nhì hàm số bởi nhau:

a) (y = 1 over 3x^2)và (y = 2x - 3)

b) (y = - 1 over 2x^2)và (y = x - 8)?


Bài 32: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì:

a) Phương trình (2x^2 - m^2x + 18m = 0) gồm một nghiệm $x = -3.$

b) Phương trình (mx^2 - x - 5m^2 = 0) có một nghiệm $x = -2?$


Bài 33: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

a) (x^2 - 2left( m + 3 ight)x + m^2 + 3 = 0)

b) (left( m + 1 ight)x^2 + 4mx + 4m - 1 = 0)


Bài 34: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Với quý hiếm nào của m thì phương trình tất cả nghiệm kép:

a) (5x^2 + 2mx - 2m + 15 = 0)

b) (mx^2 - 4left( m - 1 ight)x - 8 = 0)


Bài tập xẻ sung

Bài 5.1: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Giả sử $x_1, x_2$là hai nghiệm của phương trình bậc nhị (ax^2 + bx + c = 0) có $Delta "= 0$.

Điều như thế nào sau đấy là đúng?

A) (x_1 = x_2 = b over 2a)

B) (x_1 = x_2 = - b" over a)

C) (x_1 = x_2 = - b over a)

D) (x_1 = x_2 = - b" over 2a)


Bài 5.2: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Tìm mối liên hệ giữa a, b, c để phương trình (left( b^2 + c^2 ight)x^2 - 2acx + a^2 - b^2 = 0) có nghiệm.
Xem thêm: Abinitio Relativistic Molecular Orbital Self, Những Điều Cần Biết Về Thpt Chuyên Sư Phạm

Bài 5.3: trang 56 sbt Toán 9 tập 2

Chứng tỏ rằng phương trình (left( x - a ight)left( x - b ight) + left( x - b ight)left( x - c ight) + left( x - c ight)left( x - a ight) = 0) luôn có nghiệm.


Văn mẫu mã lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn trang bị lí 9Tập bạn dạng đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn giờ Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chuyên ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phân phát triển năng lượng toán 9