- Để vẽ con đường thẳng bao gồm phương trình tổng quát(ax+by=0), ta xác định hai điểm bất kì thuộc mặt đường thẳng, rồi nối nhì điểm đó.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 11 sgk toán 9 tập 2

Ta được mặt đường thẳng phải vẽ.

a)

+) Vẽ con đường thẳng(2x-y=1)

Với(x = 0) thì (y = -1).

Với(x = 1) thì(y = 1)

Vậy con đường thẳng(2x-y=1)đi qua nhị điểm((0;-1))và((1;1))

+) Vẽ đường thẳng(x-2y=-1)

Với( x = -1) thì(y = 0)

Với(x = 1) thì(y = 1)

Vậy con đường thẳng(x-2y=-1)đi qua nhì điểm((-1;0))và((1;1))

Ta có đồ thị:

*

Vì hai thứ thị cắt nhau trên một điểm đề nghị hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

b)

+) Vẽ mặt đường thẳng(2x+y=4)

Với (x = 0) thì(y = 4)

Với(x = 2) thì ( y = 0)

Vậy con đường thẳng(2x+y=4)đi qua nhị điểm((0;4))và((2;0))

+) Vẽ mặt đường thẳng(-x+y=1)

Với(x = -1) thì( y = 0)

Với(x = 0) thì(y = 1)

Vậy con đường thẳng(-x+y=1)đi qua nhị điểm((-1;0))và((0;1))

Ta bao gồm đồ thị:

*

Vì hai đồ vật thị giảm nhau tại một điểm yêu cầu hệ phương trình tất cả nghiệm duy nhất.

Xem thêm: Bộ Đề Cương Ôn Tập Sinh 8 Học Kì 2 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết


Xem video bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học tốt hơn.
Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 2: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn khác • Giải bài 4 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Không buộc phải vẽ hình, hãy... • Giải bài xích 5 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán dìm số nghiệm... • Giải bài xích 6 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đố:Bạn Nga dấn xét: nhị hệ... • Giải bài xích 7 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến hai phương... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến hai hệ phương... • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán nhận số nghiệm... • Giải bài 10 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Đoán thừa nhận số nghiệm... • Giải bài bác 11 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 giả dụ tìm thấy hai...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học 9
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Bài 2: Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn
• Giải bài xích 4 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 5 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 11 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 8 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 10 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 11 trang 12 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 9
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông Chương 2. Hàm số số 1 Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước
Giải bài tập SGK Toán 9
Giải bài xích tập SGK Toán 9 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12