(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3left( 2x + 1 ight)4) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: đưa vế các hạng tử gửi phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình số 1 một ẩn.

Bạn đang xem: Bài 50 sgk trang 33 toán 8 tập 2

Bước 4: Kết luận

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7)(, - dfrac3left( 2x + 1 ight)4)

(Leftrightarrow dfrac4.2left( 1 - 3x ight)20 - dfrac2.(2 + 3x)20 = dfrac14020)(,- dfrac5.3left( 2x + 1 ight)20)

(Leftrightarrow 8left( 1 - 3x ight) - 2left( 2 + 3x ight) = 140 ) (- 15left( 2x + 1 ight))

(Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 140 - 30x - 15)

(Leftrightarrow - 30x + 4 = 125 - 30x)

(Leftrightarrow 0.x = 121) (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG c.

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: chuyển vế những hạng tử gửi phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình hàng đầu một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết:

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)

( Leftrightarrow dfrac5.(5x + 2)30 - dfrac10.(8x - 1)30)(, = dfrac6.(4x + 2)30 - dfrac15030)

(Leftrightarrow 5left( 5x + 2 ight) - 10left( 8x - 1 ight) ) (= 6left( 4x + 2 ight) - 150)

(Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10) ( = 24x + 12 - 150)

(Leftrightarrow - 55x + đôi mươi = 24x - 138)

(Leftrightarrow - 55x -24x= - 138-20)

(Leftrightarrow - 79x = - 158)

( Leftrightarrow x = left( - 158 ight):left( - 79 ight))

(Leftrightarrow x = 2)

Vậy phương gồm nghiệm (x = 2).


LG d.

(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53) .

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: đưa vế các hạng tử chuyển phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình bậc nhất một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết:

 (dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)

 ( Leftrightarrow dfrac3.(3x + 2)6 - dfrac3x + 16 = dfrac6.2x6)(, + dfrac5.26)

(Leftrightarrow 3left( 3x + 2 ight) - left( 3x + 1 ight) = 12x + 10)

(Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x + 5 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x-12x= 10-5)

( Leftrightarrow - 6x = 5)

(Leftrightarrow x =dfrac - 56)

Vậy phương trình có nghiệm (x =dfrac - 56).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Đại 11 Bài 1, Giải Bài 1 Trang 17 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 126 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.