Áp dụng phương pháp nhóm để phân tích vế trái thành tích (A.B = 0), khi ấy hoặc (A= 0) hoặc (B = 0) ((A, B) là các đa thức).

Bạn đang xem: Bài 50 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Chú ý: có nhân tử bình thường (x-2)

Lời giải đưa ra tiết:

(x(x - 2) + x - 2 = 0)

((x - 2)(x + 1) = 0)

( Rightarrow x - 2 = 0) hoặc (x + 1 = 0)

+) với (x-2=0 Rightarrow x=2)

+) Với (x+1=0 Rightarrow x=-1)

Vậy (x = -1; x = 2.)


LG b

(5x(x - 3) - x + 3 = 0).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm nhằm phân tích vế trái các kết quả (A.B = 0), khi ấy hoặc (A= 0) hoặc (B = 0) ((A, B) là các đa thức).

Xem thêm: Thư Viện Biết Đi Vở Bài Tập 2 Bài 18: Thư Viện Biết Đi, Bài 18 Thư Viện Biết Đi

Chú ý: có nhân tử bình thường (x-3)

Lời giải chi tiết:

(5x(x - 3) - x + 3 = 0)

(5x(x - 3) - (x - 3) = 0)

((x - 3)(5x - 1) = 0)

( Rightarrow x - 3 = 0) hoặc (5x - 1 = 0)

+) cùng với (x-3=0 Rightarrow x=3)

+) Với (5x-1=0 Rightarrow 5x=1) (Rightarrow x = dfrac15 )

Vậy (x = dfrac15; x = 3.)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.