Hướng dẫn giải bài xích §8. đặc thù cơ phiên bản của phép cùng phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài xích 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 50 trang 28 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

1. Những tính chất

Tương từ bỏ phép cộng số nguyên, phép cộng phân số có các tính chất cơ bạn dạng sau:

a) tính chất giao hoán:

(fracab + fraccd = fraccd + fracab)

b) đặc thù kết hợp:

(left( fracab + fraccd ight) + fracpq = fracab + left( fraccd + fracpq ight))

c) cộng với số 0:

(fracab + 0 = 0 + fracab = fracab)

2. Ví dụ như minh họa

Trước khi bước vào Giải bài xích 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk Toán 6 tập 2, bọn họ hãy mày mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

Tính tổng (A = frac – 34 + frac27 + frac – 14 + frac35 + frac57)

Bài giải:

Áp dụng tính chất giao hoán ta có: (A = frac – 34 + frac27 + frac – 14 + frac35 + frac57)

Áp dụng tính chất phối kết hợp ta có: ( = left( frac – 34 + frac – 14 ight) + left( frac27 + frac57 ight) + frac35)

( = ( – 1) + 1 + frac35)

Áp dụng đặc điểm cộng với số 0 ta có: ( = 0 + frac35 = frac35)

Ví dụ 2: 

Tính nhanh:

(frac12 + frac – 13 + frac14 + frac – 15 + frac16 + frac – 17 + frac18 + frac17 + frac – 16 + frac15 + frac – 14 + frac13 + frac – 12)

Bài giải:

Áp dụng các đặc thù của phép cộng phân số ta có:

(left( frac12 + frac – 12 ight) + left( frac13 + frac – 13 ight) + left( frac14 + frac – 14 ight) + left( frac15 + frac – 15 ight) + left( frac16 + frac – 16 ight) + left( frac17 + frac – 17 ight) + frac18 = frac18)

Ví dụ 3: 

Vòi nước A chảy vào một bể không có nước vào 4 tiếng thì đầy. Vòi nước B tung đầy bể ấy vào 5 giờ. Hỏi

a. Trong một giờ, từng vòi tan được lượng nước bởi mấy phần bể?

b. Trong một giờ, cả hai vòi thuộc chảy thì được lượng nước bởi mấy phần bể?

Bài giải:

a. 1 tiếng vòi A chảy được (frac14) bể, vòi B tan được (frac15) bể

b. 1 giờ cả nhị vòi tan được (frac920) bể.

Ví dụ 4: 

Tính nhanh:

(A = frac513 + frac – 57 + frac – 2041 + frac813 + frac – 2141)

(B = frac – 59 + frac815 + frac – 211 + frac4 – 9 + frac715)

Bài giải:

(A = left( frac513 + frac813 ight) + left( frac – 2041 + frac – 2141 ight) + frac – 57 = 1 + ( – 1) + frac – 57 = frac – 57)

(B = left( frac – 59 + frac4 – 9 ight) + left( frac815 + frac715 ight) + frac – 211 = ( – 1) + 1 + frac – 211 = frac – 211)

Ví dụ 5: 

Cho (S = frac111 + frac112 + frac113 + frac114 + frac115 + frac116 + frac117 + frac118 + frac119 + frac120)

Hãy đối chiếu S cùng (frac12)

Bài giải:

Mỗi phân số (frac111,frac112,…,frac119) đều lớn hơn (frac120)

Do đó (S > frac120 + frac120 + … + frac120) (có 10 phân số)

( Rightarrow S > frac1020 = frac12)

Ví dụ 6: 

Cho tổng (A = frac110 + frac111 + frac112 + … + frac199 + frac1100)

Chứng tỏ rằng A > 1

Bài giải:

(eginarraylA = frac110 + left( frac111 + frac112 + … + frac199 + frac1100 ight)\ > ,,frac110, + ,left( frac1100 + frac1100 + … + frac1100 ight) = frac110 + frac90100 = 1endarray)

Vậy $A > 1.$

Dưới đấy là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 27 sgk Toán 6 tập 2

Phép cộng số nguyên có những đặc điểm gì?

Trả lời:

Phép cộng số nguyên có đặc điểm giao hoán, đặc điểm kết hợp, đặc thù cộng cùng với số 0, tính chất cộng cùng với số đối.

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 28 sgk Toán 6 tập 2

Tính nhanh:

(eqalign& B = – 2 over 17 + 15 over 23 + – 15 over 17 + 4 over 19 + 8 over 23 cr và C = – 1 over 2 + 3 over 21 + – 2 over 6 + – 5 over 30 cr )

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& B = – 2 over 17 + 15 over 23 + – 15 over 17 + 4 over 19 + 8 over 23 cr & = left( – 2 over 17 + – 15 over 17 ight) + left( 15 over 23 + 8 over 23 ight) + 4 over 19 cr và = left( – 2 + ( – 15) over 17 ight) + left( 15 + 8 over 23 ight) + 4 over 19 cr & = left( – 17 over 17 ight) + left( 23 over 23 ight) + 4 over 19 cr và = left( – 1 ight) + 1 + 4 over 19 = 0 + 4 over 19 = 4 over 19 cr & C = – 1 over 2 + 3 over 21 + – 2 over 6 + – 5 over 30 cr & = – 1 over 2 + 1 over 7 + – 2 over 6 + – 1 over 6 cr và = – 1 over 2 + 1 over 7 + left( – 2 over 6 + – 1 over 6 ight) cr và = – 1 over 2 + 1 over 7 + – 3 over 6 cr & = – 1 over 2 + 1 over 7 + – 1 over 2 cr & = left( – 1 over 2 + – 1 over 2 ight) + 1 over 7 cr và = – 2 over 2 + 1 over 7 cr & = – 1 + 1 over 7 = – 7 over 7 + 1 over 7 cr & = – 7 + 1 over 7 = – 6 over 7 cr )

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài xích 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com reviews với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk toán 6 tập 2 của bài xích §8 tính chất cơ bản của phép cùng phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài bác 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 47 trang 28 sgk Toán 6 tập 2

Tính nhanh.

a) (frac-37+frac513+frac-47) ;

b) (frac-521+frac-221+frac824) .

Bài giải:

Ta có:

a) (frac-37+frac513+frac-47= frac-37+frac47+frac513=-1+frac513)

(=frac-1313+frac513=frac-813).

b) (frac-521+frac-221+frac824=frac-721+frac13=frac-13+frac13=0) .

2. Giải bài xích 48 trang 28 sgk Toán 6 tập 2

Đố: giảm một tấm bìa hình tròn bán kính $2,5cm$ thành $4$ phần không đều bằng nhau như hình 8.

*
Giải bài xích 48 trang 28 sgk toán 6 tập 2

Đố em đặt những miếng bìa đã giảm cạnh nhau để được:

a) (frac14) hình tròn ;

b) (frac12) hinh tròn ;

c) (frac712,frac23,frac34,frac56,frac1112) cùng (frac1212) hình tròn.

Bài giải:

Ghép các miếng bìa cạnh nhau như sau:

a) (frac112+frac212=frac312=frac14.)

b) (frac412+frac212=frac612=frac12.)

c) (frac512+frac212=frac712;)

(frac512+frac212+frac112=frac812=frac23;)

(frac512+frac412=frac912=frac34;)

(frac512+frac412+frac112=frac1012=frac56;)

(frac512+frac412+frac212=frac1112;)

(frac512+frac412+frac212+frac112=frac1212.)

3. Giải bài xích 49 trang 29 sgk Toán 6 tập 2

Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được (frac13) quãng đường, 10 phút lắp thêm hai đi được (frac14) quãng đường, 10 phút cuối cùng đi được (frac29) quãng đường. Hỏi sau khoảng 30 phút Hùng đi được từng nào phần quãng đường ?

Bài giải:

Sau 1/2 tiếng Hùng đi được số phần quãng con đường là:

(dfrac13+dfrac14+dfrac29)(=dfrac1236 + dfrac936 + dfrac836 )(= dfrac12 + 9 + 836 = dfrac2936) (quãng đường).

Vậy sau trong vòng 30 phút Hùng đi được (displaystyle 29 over 36) (quãng đường).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 42 43 Bài 1, 2, 3, 4 Đầy Đủ

4. Giải bài xích 50 trang 29 sgk Toán 6 tập 2

Điền số tương thích vào ô trống ngơi nghỉ bảng dưới:

*
Bài 50 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

*
Giải bài bác 50 trang 29 sgk toán 6 tập 2

Cụ thể, ta có:

+) (dfrac – 35 + dfrac12 = dfrac – 610 + dfrac510 )(= dfrac – 6 + 510 = dfrac – 110)

+) (dfrac – 14 + dfrac – 56 = dfrac – 312 + dfrac – 1012 )(= dfrac – 3 – 1012 = dfrac – 1312)

+) (dfrac – 35 + dfrac – 14 = dfrac – 1220 + dfrac – 520 )(= dfrac – 12 – 520 = dfrac – 1720)

+) (dfrac12 + dfrac – 56 = dfrac36 + dfrac – 56 = dfrac3 – 56 )(= dfrac – 26 = dfrac – 13)

+) (dfrac – 110 + dfrac – 1312 = dfrac – 660 + dfrac – 6560 )(= dfrac – 6 – 6560 = dfrac – 7160)

5. Giải bài bác 51 trang 29 sgk Toán 6 tập 2

Tìm năm biện pháp chọn tía trong bảy số dưới đây để khi cộng lại được tổng là $0$:

(frac-16,frac-13,frac-12,0, frac12,frac13;frac16.)

Ví dụ. (frac-12+frac13+frac16=0.)

Bài giải:

Cách 1: (dfrac-16+0+dfrac16)

Cách 2: (dfrac-13+0+dfrac13)

Cách 3: (dfrac-12+0+dfrac12)

Cách 4: (dfrac-16+dfrac-13+dfrac12) .

Cách 5: (dfrac16 + dfrac13 + dfrac – 12 )

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài 47 48 49 50 51 trang 28 29 sgk Toán 6 tập 2!