(dfrac-35 + dfrac12 = dfrac-610 + dfrac510 = dfrac-110)

(dfrac-14 + dfrac-56 = dfrac-312 + dfrac-1012 = dfrac-1312)

(dfrac-35 + dfrac-14 = dfrac-1220 + dfrac-520 = dfrac-1720)

(dfrac12 + dfrac-56 = dfrac36 + dfrac-56 = dfrac-13)

(dfrac-1720 + dfrac-13 = dfrac-5160 + dfrac-2060 = dfrac-7160)

Vậy ta điền vào bảng như sau:

*
Bạn đang xem: Bài 50 trang 29 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 8: đặc điểm cơ bạn dạng của phép cùng phân số - luyện tập trang 29 khác • Giải bài 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh:(a) ,,... • Giải bài xích 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: giảm một tấm bìa... • Giải bài bác 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hùng đi xe... • Giải bài 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm năm giải pháp chọn ba... • Giải bài xích 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 “Xây trường”Em hãy... • Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong vở bài xích tập của... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số mê thích hợp... • Giải bài bác 56 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính nhanh giá trị các... • Giải bài xích 57 trang 31 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trong những câu sau đây,...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 6


Xem thêm: Tiếng Gà Trưa Tác Giả - Bài Thơ: Tiếng Gà Trưa (Xuân Quỳnh

Bài 8: đặc thù cơ phiên bản của phép cùng phân số - rèn luyện trang 29
• Giải bài xích 47 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 48 trang 28 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 51 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 52 trang 29 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 53 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 56 trang