Luyện tập Định Lí: Giải bài xích 51,52 trang 101; bài 53 trang 102 Toán 7 tập 1 – Chương 1 hình học.

Bạn đang xem: Bài 51 trang 101 sgk toán 7 tập 1

Bài 51. a) Hãy viết định lí nói đến một đường thẳng vuông góc với một trong hai mặt đường thẳng tuy vậy song.b) Vẽ hình minh họa định lí đó với viết mang thiết, tóm lại bằng kí hiệu.

Lời giải: a) trường hợp một đg trực tiếp vuông góc với một trong những hai đg thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đg trực tiếp kia.

b) xem hình vẽ:

*

*

Bài 52 trang 101. Xem hình 36:


Hãy điền vào chỗ trống (…) để minh chứng định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau”.GT: …KL: …

*

Tương từ hãy minh chứng ∠O2 = ∠O4

Giả thiết ∠O2 đối đỉnh với ∠O4


*
Kết luận: ∠O2 = ∠O4

*

Chứng minh: ∠O2 = ∠O4

*

Bài 53 trang 102 Toán 7. Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ giảm nhau trên O và ∠xOy vuông thì các ∠yOx’, x’Oy’, y’Ox đông đảo là góc vuông”.

a) Hãy vẽ hình.b) Viết trả thiết và tóm lại của ĐL.c) Điền trả thiết và kết luận của ĐL.

d) Hãy trình diễn lại chứng minh một giải pháp gọn hơn.

Xem thêm: Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất - Định Nghĩa Và Các Dạng Bài Tập Ứng Dụng

Lời giải: a) coi hình vẽ.

*
b) 
*

c) Điền vào địa điểm trống:1) ∠xOy + ∠x’Oy = 180° (vì là hai góc kề bù).2) 90° + ∠x’Oy = 180° (theo mang thiết và địa thế căn cứ vào 1).3) ∠x’Oy = 90° (căn cứ vào 2).4) ∠x’Oy = ∠xOy (vì là nhị góc đối đỉnh).5) ∠x’Oy’ = 90° (căn cứ vào 4 cùng giả thiết).6) ∠y’Ox = ∠x’Oy (vì là nhì góc đối đỉnh).7) ∠y’Ox = 90° (căn cứ vào 6 với 3).d) trình bày lại cách chứng tỏ một bí quyết gọn hơn.Ta có: ∠xOy + ∠x’Oy = 180° (hai góc kề bù) mà ∠xOy = 90°(gt) nên 90° + ∠x’Oy = 180° . Suy ra ∠x’Oy = 90°