Chân con đường cao (AH) của tam giác vuông (ABC) phân chia cạnh huyền (BC) thành nhị đoạn có độ nhiều năm (25cm) với (36cm). Tính chu vi và mặc tích của tam giác vuông kia (h.53)

Hướng dẫn: trước hết tìm bí quyết (AH) từ những tam giác vuông đồng dạng, kế tiếp tính những cạnh của tam giác (ABC.)

*
Bạn đang xem: Bài 51 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng tính chất hai tam giác đồng dạng, định lí py-ta-go, phương pháp tính chu vi, diện tích tam giác.


(∆AHB ∽ ∆CHA) (g.g) vì (widehatAHB = widehatAHC=90^o) , (widehatBAH = widehatACH) (cùng phụ với (widehat HAC))

( Rightarrow dfracAHCH = dfracBHAH)

( Rightarrow AH^2=CH.BH = 25.36)

( Rightarrow AH^2= 900 Rightarrow AH = 30cm)

Vậy (S_ABC = dfrac12.AH.BC )(,= dfrac12.30.(25 + 36) = 915 ) cm2

Áp dụng Py-ta-go mang đến 2 tam giác vuông (ABH) với (ACH) ta được: 

(eginarraylAB^2 = BH^2 + AH^2\ Rightarrow AB^2 = 25^2 + 30^2 = 1525\ Rightarrow AB approx 39,05cm\AC^2 = CH^2 + AH^2\ Rightarrow AC^2 = 36^2 + 30^2 = 2196\ Rightarrow AC approx 46,86cmendarray)

Chu vi tam giác ABC là: (P = AB + AC + BC ) (= 39,05 + 46,86 + 61 = 146,91cm)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 190 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*Xem thêm: Bài Tập Làm Văn Lớp 3 Bảo Vệ Môi Trường, Tập Làm Văn Lớp 3: Nói, Viết Về Bảo Vệ Môi Trường

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.