Muốn cộng hai phân số khác chủng loại ta viết bọn chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm cùng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mãi chung.

Lời giải bỏ ra tiết

 

a

 (6 over 27)

(7 over 23)

 (3 over 5)

 (5 over 14)

 (4 over 3)

 (2 over 5)

b

 (5 over 27)

 (4 over 23)

 (7 over 10)

 (2 over 7)

 (2 over 3)

(6 over 5) 

a + b

(11 over 27) 

 (11 over 23)

(13 over 10)

 (9 over 14)

 2

 (8 over 5)

a

 (6 over 27)

(7 over 23)

 (3 over 5)

 (5 over 14)

 (4 over 3)

 (2 over 5)

b

 (5 over 27)

 (4 over 23)

 (7 over 10)

 (2 over 7)

 (2 over 3)

(6 over 5) 

a + b

(11 over 27) 

 (11 over 23)

(13 over 10)

 (9 over 14)

 2

 (8 over 5)
Bạn đang xem: Bài 52 trang 29 sgk toán 6 tập 2

bài xích trước bài bác sau

Có thể chúng ta quan tâm


bài 48 trang 28 SGK Toán 6 tập 2


bài xích 49 trang 29 SGK Toán 6 tập 2


bài bác 50 trang 29 SGK Toán 6 tập 2


bài trước

bài xích 51 trang 29 SGK Toán 6 tập 2


bài xích sau

bài 53 trang 30 SGK Toán 6 tập 2


bài xích 54 trang 30 SGK Toán 6 tập 2


bài 55 trang 30 SGK Toán 6 tập 2


bài xích 56 trang 31 SGK Toán 6 tập 2Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
tương tác

reviews


Về shop chúng tôi Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ thương mại câu hỏi thường chạm mặt

công tác học


hướng dẫn bài bác tập Giải bài bác tập Phương trình hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui

*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
liên kết với Facebook
*
liên kết với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Giải Toán 9: Bài 36 Trang 61 Sgk Toán 9 Tập 1, 62 Sgk Toán 9 Tập 1

chưa xuất hiện tài khoản?Đăng cam kết ngay!