Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bởi tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong(ΔABC) ta có:

Bài giải:(AB^2 + BC^2 = AC^2)Suy ra(eginalign* AB^2&= AC^2 - BC^2\&= 8,5^2 - 7,5^2\&= 72,25 - 56,25 \&= 16endalign*)Vậy(AB = 4(cm))
Bạn đang xem: Bài 54 trang 131 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132) khác • Giải bài xích 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm kiếm độ dài x bên trên hình... • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính chiều cao của bức... • Giải bài 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác như thế nào là tam giác... • Giải bài bác 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho bài toán "(ΔABC)... • Giải bài 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong những lúc anh Nam... • Giải bài bác 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chúng ta Tâm muốn đóng... • Giải bài 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác... • Giải bài 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên chứng từ kẻ ô vuông... • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Fan ta buộc con...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - rèn luyện 1 (trang 131 - 132) - luyện tập 2 (trang 132)
• Giải bài 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 10 Trang 162, Câu 1 Trang 162 Sgk Công Nghệ 10

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số