Hướng dẫn:Từ hàng tỉ số bằng nhau(dfracab = dfraccd ) ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c b + d = dfraca-cb-d.)(Giả thiết những tỉ số đều phải có nghĩa)

Bài giải

Ta có:(dfracx3 = dfracy5)và(x + y = 16.)

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(dfracx3 = dfracy5 = dfracx + y3 + 5 = dfrac168 = 2)

Suy ra(dfracx3 = 2 Rightarrow x = 6)

(dfracy5 = 2 Rightarrow y = 10)
Bạn đang xem: Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 8: đặc điểm của hàng tỉ số bằng nhau - rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm hai... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm hai... • Giải bài 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích của... • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 số ít viên bi của bố bạn... • Giải bài 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 hai lớp(7A)... • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 gắng tỉ số thân các... • Giải bài 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm bố số(x, y,... • Giải bài 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng minh rằng tự tỉ... • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học viên bốn...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài xích 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Công Thức Thể Tích Hình Cầu (Hình Cầu), Cách Tính Thể Tích Khối Cầu (Hình Cầu)

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giới tính giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số