Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác bao gồm độ dài tía cạnh như sau.a)(9cm, 15cm, 12cm.)b)(5dm, 13dm, 12dm.)c)(7m, 7m, 10m.)
Bạn đang xem: Bài 56 sgk toán 7 tập 1 trang 131

Hướng dẫn:

Áp dụng định lý Pi-ta-go đảo

Nếu một tam giác bao gồm bình phương của một cạnh bởi tổng các bình phương của nhị cạnh cơ thì tam giác sẽ là tam giác vuông.

Bài giải:

a) Ta có:(15^2 = 225 ) (9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225)( Rightarrow 15^2 = 9^2 + 12^2 )Nên tam giác có độ dài(9cm, 12cm, 15cm) là tam giác vuôngb) tương tự là tam giác vuông (vì (5^2 + 12^2 = 13^2))c) ko là tam giác vuông (vì (7^2 + 7^2 )


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 7: Định lí Py-ta-go - luyện tập 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132) khác • Giải bài bác 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu độ nhiều năm x bên trên hình... • Giải bài 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đoạn lên dốc... • Giải bài 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính độ cao của bức... • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tam giác làm sao là tam giác... • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Cho câu hỏi "(ΔABC)... • Giải bài xích 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Trong lúc anh Nam... • Giải bài xích 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chúng ta Tâm mong đóng... • Giải bài 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 đến tam giác... • Giải bài bác 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 trên chứng từ kẻ ô vuông... • Giải bài bác 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Fan ta buộc con...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số cùng đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: những thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 7: Định lí Py-ta-go - rèn luyện 1 (trang 131 - 132) - rèn luyện 2 (trang 132)
• Giải bài xích 53 trang 130 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 54 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 55 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 56 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 131 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 58 trang 132 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 60 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 61 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 62 trang 133 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 61, 62 Bài 49: Luyện Tập

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: tình dục giữa các yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số