- Đường thẳng song song với một trong các hai mặt đường thẳng tuy vậy song thì nó tuy vậy song với mặt đường thẳng kia.
Bạn đang xem: Bài 57 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Lời giải bỏ ra tiết

*

*

Qua (O) vẽ con đường thẳng (c // a) (hình vẽ). 

Ta có: (a//b, a//c) phải (a//c//b) 

Vì (a//c) phải (widehat O_1 = widehat A_1 =38^o) (hai góc so le trong)

Vì (c//b) buộc phải (widehat O_2+widehat B_1=180^0)(hai góc trong cùng phía)

( Rightarrow widehat O_2 + 132^o = 180^o) 

(Rightarrow widehat O_2 = 180^o - 132^o = 48^o)

Do đó: (widehat O = widehat O_1 + widehat O_2 = 38^o + 48^o = 86^o)

Vậy ( x = 86^o)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài 40 Trang 131 Sgk Toán 8 Tập 1 31 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 40

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.