(eqalign& x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Cách 2:

(eginarraylx^2 - 4x + 3\ = x^2 - 4x + 4 - 4 + 3\ = left( x^2 - 4x + 4 ight) - 1\ = left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight) - 1\ = left( x - 2 ight)^2 - 1^2\ = left( x - 2 + 1 ight)left( x - 2 - 1 ight)\ = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight)endarray) 


LG b.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

(x^2 + 5x + 4);

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm sút để mở ra nhân tử chung.

Tách (5x=4x+x)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )


LG c.

(x^2 - x - 6);

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để mở ra nhân tử chung.

Tách (-x=2x-3x)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr )


LG d.

(x^4 + 4)

(Gợi ý): Thêm và sút (4x^2) vào đa thức đang cho).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 5 : Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 7 Bài 5: Luyện Tập

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp: nhóm, tách, thêm bớt để xuất hiện thêm nhân tử chung. 

Lời giải chi tiết:

(eqalign& x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 280 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.