*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng


Bạn đang xem: Bài 57 trang 67 vở bài tập toán lớp 4

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 Bài 57: Nhân một số với một hiệu


Tải xuống 2 303 2

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 67 Bài 57: Nhân một số với một hiệuhay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 67 Bài 57: Nhân một số với một hiệu

Video giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 67 Bài 57: Nhân một số với một hiệu

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 Bài 1: Tính:


a) 645 × (30 – 6) = ………….. 278 × (50 – 9) = …………..

b) 137 × 13 - 137 × 3 = ………….. 538 × 12 - 538 × 2 = …………..

Lời giải


a) 645 × (30 – 6) = 645 × 30 - 645 × 6

= 19350 - 3870

= 15480

278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

= 13900 – 2502

= 11398

b) 137 × 13 - 137 × 3 = 137 × (13 – 3)

= 137 × 10

= 1370

538 × 12 - 538 × 2 = 538 × (12 - 2)

= 538 × 10

= 5380

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 Bài 2: Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

Lời giải

Cách 1:

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

340 × 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

280 × 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

9 × 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 Bài 3: Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg. hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải

Số tạ gạo một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô là:

(480 – 50) × 50 = 21500 (kg)

Đổi: 21500 kg = 215 tạ

Đáp số: 215 tạ


Lý thuyếtNhân một số với một hiệu

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:


*

Ta có:


*

Vậy:

*

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau

Bài giảng Toán lớp 4 trang 67 Bài 57: Nhân một số với một hiệu


Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống


Xem thêm: Toán 9 Tập 2 Bài 7 - Giải Bài 7 Trang 12

Tải xuống