*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Bài 57 trang 67 vở bài tập toán lớp 4

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 bài 57: Nhân một trong những với một hiệu


tải xuống 2 303 2

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 67 bài bác 57: Nhân một số với một hiệuhay, cụ thể giúp học sinh thuận tiện xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập vào VBT Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 67 bài bác 57: Nhân một trong những với một hiệu

Video giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 67 bài xích 57: Nhân một số trong những với một hiệu

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 bài xích 1: Tính:


a) 645 × (30 – 6) = ………….. 278 × (50 – 9) = …………..

b) 137 × 13 - 137 × 3 = ………….. 538 × 12 - 538 × 2 = …………..

Lời giải


a) 645 × (30 – 6) = 645 × 30 - 645 × 6

= 19350 - 3870

= 15480

278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

= 13900 – 2502

= 11398

b) 137 × 13 - 137 × 3 = 137 × (13 – 3)

= 137 × 10

= 1370

538 × 12 - 538 × 2 = 538 × (12 - 2)

= 538 × 10

= 5380

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 bài 2: Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp tía có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp tư mua nhiều hơn nữa khối lớp cha bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

Lời giải

Cách 1:

Số quyển vở khối lớp bốn mua là:

340 × 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp bố mua là:

280 × 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp bốn mua nhiều hơn nữa khối lớp tía là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học viên khối lớp Bốn nhiều hơn thế nữa khối lớp bố là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp tư mua nhiều hơn thế khối lớp ba là:

9 × 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 67 bài 3: Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe pháo lửa chở được 480 bao gạo, từng bao gạo cân nặng 50kg. Hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn nữa một xe hơi bao nhiêu tạ gạo?

Lời giải

Số tạ gạo một toa xe pháo lửa chở nhiều hơn thế nữa một ô tô là:

(480 – 50) × 50 = 21500 (kg)

Đổi: 21500 kilogam = 215 tạ

Đáp số: 215 tạ


Lý thuyếtNhân một vài với một hiệu

Tính và đối chiếu giá trị của hai biểu thức:


*

Ta có:


*

Vậy:

*

Khi nhân một trong những với một hiệu, ta rất có thể lần lượt nhân số kia với một trong những bị trừ và số trừ, rồi trừ hai công dụng cho nhau

Bài giảng Toán lớp 4 trang 67 bài bác 57: Nhân một trong những với một hiệu


Tài liệu bao gồm 2 trang. Để xem cục bộ tài liệu, vui vẻ tải xuống


Xem thêm: Toán 9 Tập 2 Bài 7 - Giải Bài 7 Trang 12

cài đặt xuống