Hướng dẫn giải bài xích 58: rèn luyện chung trang 75 sgk toán 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách " Kết nối trí thức và cuộc sống " được biên soạn theo chương trình đổi mới của cỗ giáo dục. Hi vọng, với bí quyết hướng dẫn rõ ràng và giải cụ thể học sinh đã nắm bài học tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài 58 luyện tập chung lớp 2


Hoạt động: Trang 75 SGK Kết nối học thức và cuộc sống đời thường Toán 2 tập 2

Câu 1 (Trang 75 toán 2 tập 2 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

Giải:

a) 3 dm = 30 centimet 6 dm = 60 cm 3 m = 30 dm

6 m = 60 dm 3 m = 300 cm 6 m = 600cm

b) 100 cm = 1 m 200 cm = 2 m 500 cm = 5 m

10 dm = 1 m đôi mươi dm = 2 m 50 dm = 5 m

Câu 2 (Trang 75 toán 2 tập 2 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

Giải:

a) Chiều nhiều năm của đoạn AB là 1 m.

b) Độ lâu năm cây cầu là 3 m.

Câu 3 (Trang 76 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

*
Giải toán 2 bài 58: rèn luyện chung" width="485" height="97" />

Câu 4 (Trang 76 toán 2 tập 2 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

Giải:

Từ trạm ngủ cách điểm đến lựa chọn là:

50 – 25 = 25 (km)

Đáp số: 25 ki-lô-mét.

Luyện tập: Trang 76 SGK Kết nối trí thức và cuộc sống đời thường Toán 2 tập 2

Câu 1 (Trang 76 toán 2 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống)

Giải:

a) 70 dm = 700 cm 8 m = 80 dm 9 m = 900 cm

60 cm = 6 dm 600 cm = 6 m 50 dm = 5 m

b) 1 km = 1 000 m 1 000 m = 1 km

Câu 2 (Trang 76 toán 2 tập 2 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)

Giải:

*
Giải toán 2 bài bác 58: luyện tập chung" width="485" height="280" />

Vườn hoa bên dưới đã làm cho được số mét mặt hàng rào là:

18 + 35 + 18 = 71 (m)

Đáp số: 71 mét.

Câu 3 (Trang 76 toán 2 tập 2 sgk kết nối học thức và cuộc sống)

Giải:

*
Giải toán 2 bài bác 58: rèn luyện chung" width="485" height="332" />

a) Chú chim Hải Âu có thể nhìn thấy tàu A.

b) Chú chim Hải Âu có thể bắt gặp tàu B.

c) Chú chim Hải Âu không thể thấy được tàu C.

Xem thêm: Công Suất Nguồn Điện Được Xác Định Bằng :, Công Suất Của Nguồn Được Tính Bằng Công Thức

Câu 4 (Trang 77 toán 2 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải:

*
Giải toán 2 bài 58: luyện tập chung" width="485" height="342" />

Xe A chở Chuối.Xe B chở Bắp cải.Xe C chở Thanh Long.

Câu 5 (Trang 74 toán 2 tập 2 sgk kết nối trí thức và cuộc sống)