(sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& sqrt 75 + sqrt 48 - sqrt 300 cr & = sqrt 25.3 + sqrt 16.3 - sqrt 100.3 cr )

( = 5sqrt 3 + 4sqrt 3 - 10sqrt 3 = - sqrt 3 )
Bạn đang xem: Bài 58 trang 14 sbt toán 9 tập 1

LG câu b

(sqrt 98 - sqrt 72 + 0,5sqrt 8 );

Phương pháp giải:

Áp dụng: cùng với (Bge 0) ta có 

(sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& sqrt 98 - sqrt 72 + 0,5sqrt 8 cr & = sqrt 49.2 - sqrt 36.2 + 0,5sqrt 4.2 cr )

( = 7sqrt 2 - 6sqrt 2 + 0,5.2sqrt 2 )

( = 7sqrt 2 - 6sqrt 2 + sqrt 2 = 2sqrt 2 )


LG câu c

(sqrt 9a - sqrt 16a + sqrt 49a ) cùng với (a ge 0);

Phương pháp giải:

Áp dụng: cùng với (Bge 0) ta có 

(sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& sqrt 9a - sqrt 16a + sqrt 49a cr & = 3sqrt a - 4sqrt a + 7sqrt a cr &= 6sqrt a ,(với , age 0)cr )


LG câu d

(sqrt 16b + 2sqrt 40b - 3sqrt 90b ) với (b ge 0).

Phương pháp giải:

Áp dụng: với (Bge 0) ta có 

(sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& sqrt 16b + 2sqrt 40b - 3sqrt 90b cr & = sqrt 16b + 2sqrt 4.10b - 3sqrt 9.10b cr )

(eqalign& = 4sqrt b + 4sqrt 10b - 9sqrt 10b cr & = 4sqrt b - 5sqrt 10b ,,(với , b ge 0)cr )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Bài Tỏ Lòng (Thuật Hoài), Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Bài Tỏ Lòng Archives

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.