(y = BC = x over cos widehat BCP = 4 over mcos50^circ approx 6,223)

b) Hình b

*

Trong tam giác vuông ABC, ta có:

(x = AC = BC.sin widehat B)

( = 7.sin 40^circ approx 4,5)

Trong tam giác vuông ACD, ta có:

(y = AD = AC.cot gwidehat D)

( approx 4,5cot g60^circ = 2,598)

c) Hình c

*

Vì tứ giác CDPQ tất cả hai góc vuông và hai cạnh CD = DP = 4 nên nó là hình vuông. Suy ra: CD = DP = PQ = QC = 4

Trong tam giác vuông BCQ, ta có:

(x = BC = CQ over mcoswidehat BCQ = 4 over mcos50^circ approx 6,223)

(BQ = BC.sin widehat BCQ approx 6,223.sin 50^circ = 4,767)

Trong tam giác vuông ADP, ta có:

(AP = DP.cot gA = 4.cot g70^circ approx 1,456)

Ta có:

(y = AB = AP + PQ + QB)

(= 1,456 + 4 + 4,767 = 10,223).

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài 59 sbt toán 9 tập 1

Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất
Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Nhân Hóa Lớp 6 Tập 2, Soạn Bài Lớp 6: Nhân Hóa

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com