1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs. (Hoàn thành những câu sau. áp dụng thì bây giờ đơn và tương lai đối kháng cho động từ.)


*

Hướng dẫn giải:

4. Will enjoy Giải thích:Tạm dịch:Tôi nghĩ rằng 10 năm tới fan ta đang thích làm vườn.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 sgk tiếng anh 7 tập 1


2. Read the table và complete his report using the present simple. (Đọc bảng và dứt bảng report sử dụng thì bây giờ đơn..)


(1) likes.

(2) watch.

(3) don’t love.

(4) go.

(5) enjoy.

(6) play.

(7) plays.

(8) doesn’t like.

(9) plays.

Tạm dịch:

Báo cáo của Nick

Em vẫn hỏi bạn học về sở trường của họ cùng em có vài tác dụng thú vị. Mọi fan thích xem ti vi và bọn họ xem nó mỗi ngày. Bố bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội lội, tuy nhiên hai bạn gái là Ly với Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. Phần nhiều họ hầu như thích chơi mong lông. Nam, Sơn, với Huệ chơi mong lông mỗi ngày, với Ly đùa thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ tất cả Bình là ko thích cầu lông, các bạn ấy không khi nào chơi.


3. A. Work in groups. Think of some activities and make a table lượt thích the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they vị these activities while another student in the group records the answers.


(Làm theo nhóm. Nghĩ về về vài hoạt động (như là nghe nhạc, chơi bóng rổ, sở hữu sắm) và làm cho thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học sinh trong team hỏi các thành viên trong team về mức độ thường xuyên xuyên mà người ta thực hiện tại những hoạt động này vào khi học sinh khác vào nhóm ghi lại câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: vì you listen to music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?


*

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to music và they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi sẽ hỏi vài bạn học về sở thích của bọn họ và cửa hàng chúng tôi đã đạt được những kết quả thú vị. Mọi bạn thích nghe nhạc và họ nghe nó từng ngày. Hai bạn trai Kha với Minh không mê say đi tải sắm, tuy thế ba bạn nữ Mai, Thu với Hoa, lại đi buôn bán một lần một tuần. Cả hai bạn trẻ trai thích nghịch bóng rổ. Kha nghịch bóng rổ bố lần một tuần. Minh nghịch bóng tứ lần một tuần. Mai củng nghịch bóng rổ, một lượt một tuần.


4. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng hình thức V-ing của cồn từ trong khung)


*

Hướng dẫn giải:

1. RidingGiải thích: ride his xe đạp (đạp xe) trợ thời dịch:Ba tôi thích hợp đạp xe đạp điện đến khu vực làm.

2. WatchingGiải thích: watch film (xem phim) trợ thời dịch:Mẹ tôi không thích hợp xem phim bên trên ti vi. Bà yêu thích đến rạp chiếu phim giải trí bóng.

3. TalkingGiải thích: talk (nói chuyện) tạm bợ dịch:Tôi thích truyện trò với bạn bè vào thời hạn rảnh.

4. PlayingGiải thích: playing monopoly (chơi cờ tỉ phú) lâm thời dịch:Em trai tôi thích đùa cờ tỉ phú với tôi vào từng buổi tối.

5. Eating Giải thích: eat noodle (ăn mì) trợ thì dịch:Họ ghét ăn uống mì. Họ thích cơm hơn.

6.walking Giải thích: walk (di dạo) nhất thời dịch: Bà của người tiêu dùng có thích đi bộ không?


5. Look at the pictures và write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking and the -ing form. (Nhìn vào album và viết những câu. áp dụng những đụng từ phù hợp về thích và không thích, hình thức V-ing.)


*

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t like eating apple. Tạm bợ dịch: Anh ấy ko thích ăn uống táo.

2. They love playing table tennis. Tạm dịch: bọn họ thích đùa quần vợt.

3. She hates playing the piano. Tạm thời dịch: Cô ấy ghét nghịch dương cầm.

4. He enjoys gardening. Tạm dịch: Anh ấy thích có tác dụng vườn.

5. She likes dancing. Nhất thời dịch: Cô ấy say đắm nhảy.


6. What does each thành viên in your family like or not lượt thích doing? Write the sentences. (Mỗi thành viên trong gia đình bạn muốn làm gì hoặc không thích làm cho gì? Viết các câu.)


*

Hướng dẫn giải:

1. My father likes watching films on TV.Tạm dịch: tía tôi say mê xem phim bên trên ti vi.

2. My father hates playing monopoly. Tạm bợ dịch: ba tôi ghét nghịch cờ tỉ phú.

3. My mother enjoys cooking. Tạm bợ dịch: chị em tôi mê thích nấu ăn.

4. My mother doesn’t like gardening. Trợ thời dịch: bà mẹ tôi ko thích có tác dụng vườn.

5. My younger brother loves play computer games.Tạm dịch: Em trai tôi thích chơi trò giải trí điện tử.

Xem thêm: Góc Khuất Nghề Booking Bar Là Gì Trong Nightlife, Gái Booking Bar Là Gì

6. My younger brother doesn’t like play basketball.Tạm dịch: Em trai tôi ko thích đùa bóng rổ.